treść strony

Stwórz portfolio w internecie

Planujesz starać się o pracę w innych krajach Europy? Pomogą ci w tym cyfrowe poświadczenia Europass.

  • fot. Shutterstock

Serwis Europass, dostępny online w 30 językach (od czerwca również w ukraińskim), umożliwia użytkownikom (którzy chcieliby rozpocząć staż, szkolenie, pracę lub wziąć udział w projekcie czy mobilności w innym kraju Europy) zapisywanie w jednym miejscu informacji dotyczących wyników w nauce, uprawnień zawodowych i kwalifikacji, a nawet doświadczeń i odbytych wolontariatów. Placówki edukacyjne zaś mogą tam zamieszczać dyplomy i certyfikaty w formacie cyfrowych poświadczeń EDC (Europass Digital Credentials).

Uznawane w 34 krajach
Poświadczenia Cyfrowe Europass to pierwszy umocowany prawnie format poświadczeń cyfrowych, uznawany w 34 państwach tworzących europejski obszar edukacji. Dzięki EDC dowolny podmiot edukacyjny, szkoła czy też uniwersytet może wystawiać i udostępniać poświadczenia dyplomów lub certyfikatów (potwierdzone użyciem unikalnej pieczęci elektronicznej). Ogranicza to możliwość oszustw oraz zmniejsza obciążenia administracyjne pracowników. Poświadczenia EDC mają taką samą moc prawną jak dokumenty papierowe. Jak wygląda cały proces? Instytucja poświadczająca kwalifikacje przesyła do EDC listę ocen, działań (np. zajęć, na jakie uczęszczała dana osoba), uprawnień zawodowych czy też kwalifikacji, na podstawie której tworzone jest podpisane cyfrowo poświadczenie zgodne z formatem EDC. Już na tym etapie baza danych akredytacji EDC automatycznie weryfikuje upoważnienie instytucji poświadczającej kwalifikacje danej osoby, a wbudowane funkcje zabezpieczające weryfikują autentyczność poświadczenia. Dzieje się tak za każdym razem, gdy poświadczenie jest otwierane w portfelu EDC właściciela. Po utworzeniu poświadczenia jest ono bowiem przesyłane właśnie do właściciela, czyli studenta lub absolwenta, a on zapisuje je bezpośrednio w swoim portfelu EDC. Obywatele UE mogą udostępniać swoje poświadczenia Europass innym osobom lub instytucjom.

Same korzyści
Osoby fizyczne mogą tworzyć swoje internetowe portfolio i wielokrotnie wykorzystywać cyfrowe poświadczenia przy składaniu podań o pracę w całej Europie. Placówki edukacyjne, dzięki EDC, redukują koszty związane z wystawianiem dyplomów i certyfikatów, a pracodawcy mają możliwość przyspieszenia weryfikacji kandydatów i zmniejszenia kosztów operacyjnych w działach rekrutacji. Co jednak najistotniejsze, pracodawcy będą w stanie lepiej zrozumieć dokumenty starających się o pracę, szczególnie jeśli są to obywatele innych krajów członkowskich, gdyż ich poświadczone cyfrowo dane będą dostępne w 30 językach.

Więcej informacji o poświadczeniach cyfrowych można znaleźć na stronie: www.europa.eu/europass/pl/what-are-digital-credentials.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 3/2022: