treść strony

TOSCA – szkolenie na Cyprze dla organizacji realizujących projekty wolontariatu

Na szkolenie zapraszamy koordynatorów i mentorów z organizacji, które aktywnie uczestniczą w działaniach wolontariackich Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić jeszcze lepszą jakość i szerszy wpływ projektów. 

  • fot. EKS

Cele i korzyści szkolenia to:

  • promowanie zrozumienia i zaangażowania w podstawowe idee Europejskiego Korpusu Solidarności;
  • rozwijanie kompetencji w zakresie planowania i wdrażania projektów wolontariatu;
  • poznanie możliwości, wytycznych, struktur, priorytetów, zasad i procedur programu;
  • przestrzeń dla uczestników do wyrażania własnych potrzeb oraz wsparcie tam, gdzie to możliwe;
  • tworzenie wspierającej społeczności organizacji zaangażowanych w Europejski Korpus Solidarności;
  • obudzenie ucznia wewnątrz siebie.

Kiedy? 20-24 czerwca 2022 r.
Gdzie? Cypr.
Zgłoszenia przyjmowane są do 26 maja. Więcej informacji i rejestracja znajdują się TUTAJ.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz koszty materiałów szkoleniowych opłaca Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności.