treść strony

Trzy nowe kraje w sieci Eurydice

Do sieci Eurydice dołączyły Ukraina, Mołdawia i Gruzja. Ich przedstawiciele uczestniczyli już w pierwszym spotkaniu w Brukseli oraz rozpoczęli pracę nad opisami swoich systemów edukacji.

  • fot. Shutterstock

Przyjęcie Gruzji, Mołdawii i Ukrainy pokazuje, że sieć Eurydice ewoluuje w stronę jeszcze szerszej oraz bardziej wszechstronnej platformy wymiany i współpracy edukacyjnej. Oznacza to także zaangażowanie w budowanie solidniejszego, włączającego i innowacyjnego krajobrazu edukacyjnego. Istotne jest również otwarcie nowych dróg współpracy transgranicznej i rozwój wspólnych inicjatyw edukacyjnych.

– Przed nami piękna podróż i wiele do nauczenia się. Czujemy ogromną odpowiedzialność, ponieważ to, co robimy, ukształtuje wizerunek całego systemu edukacji w Mołdawii – powiedziała Claudia Melinte z mołdawskiego Biura Erasmus+ podczas pierwszego spotkania z przedstawicielami nowych krajów w Eurydice, które odbyło się 26 stycznia 2024 r. w Brukseli. – To ogromna przyjemność dołączyć do tego wspaniałego zespołu ze wspaniałymi ludźmi. Cieszymy się, że jesteśmy częścią sieci Eurydice, i mamy nadzieję, że współpraca będzie się doskonale układać – dodała Ana Baramia z gruzińskiego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Młodzieży.

– Edukacja to jeden z kluczowych elementów rozwoju kapitału ludzkiego i jest dla nas obecnie najlepszą szansą na wykorzystanie wszystkich naszych możliwości oraz udowodnienie całemu światu, że nadszedł czas na pełną integrację z rodziną europejską – zauważyła z kolei Natalia Pron, mówiąc o przystąpieniu do sieci Eurydice w imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Więcej informacji