treść strony

Twórzmy otwarte środowisko akademickie!

W tym roku w warsztatach międzykulturowych #INTERLAB+ weźmie udział aż 1000 osób. Sprawdź na swojej uczelni, czy uczestniczy ona w projekcie!

  • W projekcie uczestniczy już 20 polskich uczelni. Niebawem dołączą kolejne

    fot. Szymon Łaszewski/FRSE

To już kolejna odsłona warsztatów #INTERLAB+ mających na celu realizację priorytetu Komisji Europejskiej: włączanie i różnorodność. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w kwietniu i potrwa aż do końca grudnia. Ideą warsztatów jest poprawa świadomości studentów i kadry na temat różnic kulturowych oraz ich wpływu na nasze zachowania, a także tworzenie pozytywnych relacji opartych na szacunku i tolerancji. Koncepcja projektu została przygotowana przez Zespół Trenerski we współpracy z Zespołem ds. szkoleń międzynarodowych Erasmus+ (TCA) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Do kontynuacji idei warsztatów zachęcił organizatorów sukces zeszłorocznej edycji. W 2023 r. wydarzenia skierowane były do beneficjentów ze wszystkich sektorów programu Erasmus+. W wybranych 20 instytucjach zrealizowano 40 warsztatów, w których uczestniczyły 724 osoby. Tegoroczny projekt skierowany jest wyłącznie do beneficjentów sektora Szkolnictwo wyższe. Z nadesłanych zgłoszeń wytypowanych zostało 20 uczelni z całej Polski, realizujących międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus+, których potrzeby i motywacja najbardziej odpowiadają celom warsztatów.

Czego można się nauczyć?
Wyzwania, na które najczęściej wskazują uczelnie, to potrzeba wsparcia efektywnej komunikacji w środowisku wielokulturowym, wyposażenie kadry naukowej w odpowiednie narzędzia zapobiegania stereotypom i uprzedzeniom, a także konieczność włączania społecznego i integracji. 

Warsztaty #INTERLAB+ mają dwa moduły: podstawowy oraz dodatkowy, który poszerza wiedzę o kolejne zagadnienia z zakresu komunikacji międzykulturowej. Każdy moduł składa się z ośmiu godzin zajęć pełnych wiedzy, gotowych rozwiązań i zadań praktycznych. Doświadczone trenerki dostosowują program do potrzeb uczestników. Grupy składają się najczęściej ze studentów i z doktorantów oraz kadry naukowej i administracyjnej danej uczelni.

Uczestnictwo
Warsztaty #INTERLAB+ będą kontynuowane w kolejnych latach. Uczestnictwo nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi wydatkami. Organizator pokrywa koszty związane z przygotowaniem i realizacją zajęć. Po stronie instytucji biorącej udział w wydarzeniu leży jedynie zapewnienie przestrzeni do przeprowadzenia zajęć, wyposażenie sali oraz rekrutacja uczestników.

Projekt #INTERLAB+ to droga do zrozumienia idei włączania i różnorodności. Jednocześnie także promocja edukacji międzykulturowej i wartości europejskich w kontekście rozwoju systemu edukacji. To również inspiracja do realizacji projektów międzynarodowych z wykorzystaniem środków programu Erasmus+. 

Tegoroczna edycja warsztatów rozpoczęła się w dniach 9–10 kwietnia na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. O wrażeniach z wydarzenia opowiada Agnieszka Gronowska – koordynatorka biura międzynarodowego na uczelni.

Jak przebiegały warsztaty? 
To były pierwsze tego typu zajęcia o międzykulturowości skierowane do całej społeczności uniwersyteckiej. Uczestnicy zapisywali się z pewną dozą sceptycyzmu, ale później zgłaszali chęć wzięcia udziału w kolejnych edycjach. Podobała im się zwłaszcza sama technika pracy warsztatowej, w której liczyło się wyrażanie własnych opinii. Zespół trenerski był bardzo dobrze przygotowany. Trenerki wzięły pod uwagę zgłoszone przez nas potrzeby, dobrały odpowiednie narzędzia i metodę pracy. Wszystko było skrojone na miarę naszych oczekiwań.

Jakie wyzwania międzykulturowe dostrzegali państwo już wcześniej na swojej uczelni?
Jesteśmy bardzo otwartą placówką, przyjmujemy studentów z całego świata. Pojawiają się zatem różnice w sposobie wyrażania emocji czy w zakresie preferencji dotyczących komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Widzieliśmy potrzebę poszerzania świadomości międzykulturowej wśród pracowników i studentów, tak aby nie dopuścić do uprzedzeń i oceniania innych przez pryzmat własnych okularów kulturowych.

Co ostatecznie skłoniło państwa uczelnię do udziału w warsztatach?
Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej zróżnicowane pod względem językowym, etnicznym czy religijnym. Dostosowując środowisko uczelni do tego typu różnorodności, chcieliśmy zapewnić wsparcie i narzędzia pracownikom oraz studentom. Organizacja warsztatów międzykulturowych to sposób na promowanie tolerancji, szacunku i zrozumienia między różnymi grupami społecznymi. Odczuwamy potrzebę, aby tworzyć bardziej otwarte środowisko akademickie oraz przygotować studentów i kadrę do wyzwań tego świata.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie #INTERLAB+ w przyszłości, napisz: miedzykulturowosc@frse.org.pl.