treść strony

Uczestnictwo rosyjskich organizacji i osób prywatnych w programach Erasmus+ i EKS: wytyczne

Niniejszy komunikat NA z 11 maja 2022 r. ma na celu udzielenie wskazówek, jakiego rodzaju działania z udziałem obywateli i podmiotów rosyjskich, prowadzone w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, mogą być nadal kontynuowane, a jakie powinny zostać zakończone. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi.

  • fot. Shutterstock

W związku z agresją militarną Rosji na Ukrainę Rada Unii Europejskiej przyjęła 8 kwietnia 2022 r. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/57611, stanowiące piąty pakiet środków ograniczających wobec Rosji. Środki te obejmują:

  1. Dodanie kolejnych rosyjskich podmiotów i osób do listy sankcji.
  2. Wprowadzenie szczegółowego przepisu stanowiącego, że: „Zakazuje się udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego oraz umów w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów 2 lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50% są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną”.
  3. Istnieje kilka wyjątków od tego zakazu, w tym w przypadku „mobilności osób” oraz „kontaktów międzyludzkich”.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym niżej komunikacie NA.