treść strony

Uniwersytety Europejskie: nabór wniosków

Od 30 listopada br. trwa nabór wniosków do inicjatywy Uniwersytety Europejskie. Termin upływa 22 marca 2022 roku o godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

  • fot. Fotolia

Celem inicjatywy jest wspieranie systemowej, strukturalnej i zrównoważonej współpracy ponadnarodowej pomiędzy różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego w całej Europie. Obejmuje to takie aspekty, jak edukacja, badania, innowacje oraz usługi dla społeczeństwa.

Nabór został podzielony na dwie części:

  1. Rozszerzenie dotychczasowej współpracy ponadnarodowej: ta część jest adresowana do istniejących sojuszy, w tym wybranych w ramach pierwszego naboru rozstrzygniętego w 2019 roku. Głównym założeniem jest oparcie się na dotychczasowej współpracy instytucjonalnej – jej dalsze pogłębianie, intensyfikacja, a także poprawa skuteczności, tak by osiągnąć długoterminową wizję Uniwersytetów Europejskich. Nowe instytucje szkolnictwa wyższego mogą się przyłączyć do istniejących już sojuszy jako pełnoprawni partnerzy.
  2. Rozwój nowej współpracy ponadnarodowej: w ramach tej części oferowane jest wsparcie na tworzenie nowych sojuszy typu Uniwersytety Europejskie.

Dokumenty konkursowe dostępne są w ogłoszeniu o naborze opublikowanym na portalu Funding & tender opportunities w zakładce Conditions and documents.

Wnioskodawców zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym 14 grudnia 2021 roku – organizowanym w formule online przez Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC) wspólnie z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj.