treść strony

W poszukiwaniu rezultatów. Raport z badania jakościowego projektów partnerskich Erasmus+ w sektorze edukacja szkolna

  • fot. Shutterstock

W raporcie przedstawiono wyniki badania instytucji realizujących projekty partnerskie w programie Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna. Skupiono się w nim przede wszystkim na rezultatach – uczestnicy wywiadów opowiadają m.in. o warunkach opracowywania narzędzi wysokiej jakości, o diagnozie potrzeb potencjalnych użytkowników oraz o procesie planowania, wytwarzania i upowszechniania powstałych rozwiązań. Zapraszamy do lektury raportu.