treść strony

W trosce o jakość Erasmusa

Uczestnicy międzynarodowych szkoleń TCA zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne przydatne przy pisaniu oraz realizacji projektów w ramach programu Erasmus+. Mają też okazję nawiązać nowe kontakty i znaleźć partnerów do przyszłych przedsięwzięć.

  • fot. Shutterstock

Międzynarodowe szkolenia TCA (Training and Cooperation Activities) to inicjatywa przeznaczona dla beneficjentów wszystkich sektorów programu Erasmus+ oraz osób pracujących w organizacjach, które są potencjalnymi uczestnikami projektów. W ramach TCA odbywają się warsztaty, kursy, seminaria.

– Nasze inicjatywy mają na celu podnoszenie jakości Erasmusa+ oraz mobilizowanie do działania jak największej liczby organizacji i osób – wyjaśnia Anna Musiaka-Ostrowska, koordynatorka zespołu ds. szkoleń międzynarodowych Erasmus+ (TCA) w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). – Chcemy także promować współpracę między organizacjami aktywnymi w dziedzinie edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą. Udział w szkoleniach TCA jest bezpłatny. Koszty pobytu w innym kraju finansuje Narodowa Agencja organizująca szkolenie.

Jak ułożyć budżet
Z możliwości wyjazdu na TCA skorzystała Małgorzata Jarczyńska z Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) Politechniki Łódzkiej, która na tej uczelni zajmuje się projektami realizowanymi w ramach Akcji 2 programu Erasmus+. W listopadzie 2022 r. wzięła udział w odbywającym się na Cyprze kursie „Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation”. – Do moich zadań należy informowanie społeczności akademickiej o możliwościach oferowanych przez program Erasmus+ oraz o zasadach realizacji projektów. Uczestniczę też w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie dla inicjatyw prowadzonych przez CWM – wyjaśnia.

W tym samym szkoleniu uczestniczyła też dr hab. inż. Beata Mrugalska, profesor Politechniki Poznańskiej. – Komisja Europejska rozpoczęła stosowanie nowego modelu finansowania programu Erasmus+, a my podczas spotkań mieliśmy okazję zgłębić szczegóły tego zagadnienia – podkreśla.

W poszukiwaniu partnerów
Udział w szkoleniach TCA to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy na temat programu Erasmus+ czy uzyskania wsparcia w realizacji projektów, ale też do nawiązania międzynarodowych kontaktów. Potwierdza to dr Elżbieta Szymańska-Czaplak, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, uczestniczka szkolenia TCA w Belgradzie. – W Serbii nawiązałam kontakty z przedstawicielami macedońskich i fińskich uczelni – tłumaczy. – Aktualnie z partnerami z Macedonii opracowujemy już analizę potrzeb do kolejnej edycji projektu „Doświadczony student – kompetentny absolwent”, rozwijającego kompetencje kluczowe na rynku pracy. Natomiast z partnerem z Finlandii rozmawiamy o podpisaniu umowy mobilnościowej Erasmus+.

Nowe kontakty międzynarodowe nawiązała również dr hab. Katarzyna Tracz-Krupa z Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) we Wrocławiu, prof. UE, która we wrześniu ubiegłego roku odwiedziła Serbię, by wziąć udział w projekcie „Supporting Transitions – the role of career guidance”. – Wybrałam to szkolenie, bo zaciekawiła mnie tematyka odbywającego się w Belgradzie seminarium dotyczącego m.in. zarządzania karierami. Na mojej uczelni prowadzę zajęcia z human resource development [rozwój i szkolenie personelu – przyp. red.] – wyjaśnia. – Bardzo mi też zależało na poszerzeniu kontaktów o nowe ośrodki z regionu bałkańskiego. I udało się! Już od kilku miesięcy wspólnie z uczelniami z Czech, Chorwacji, Holandii i Malty pracujemy nad nowym międzynarodowym projektem – zdradza.

Nie tylko dla uczelni!
Tematyka szkoleń TCA jest bardzo zróżnicowana. Poza kursami z sektora szkolnictwa wyższego realizowane są także projekty m.in. dla osób dorosłych i młodzieży.

Na udział w szkoleniach TCA namawia również prof. Katarzyna Tracz-Krupa. – Trudno o lepszą okazję do poszerzania kontaktów zawodowych, dyskutowania w międzynarodowym gronie o propozycjach projektów oraz pozyskiwania nowych partnerów, a przy tym spędzenia czasu w ciekawych zakątkach Europy. Naprawdę warto! – podkreśla.

Kalendarz szkoleń, na które można aplikować, znajduje się na stronach: www.salto-youth.net/ tools/european-training-calendar (sektor Młodzież) oraz salto-et.net (sektory: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe i Edukacja dorosłych).

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 1/2023: