treść strony

Wakacyjna pomoc dla ukraińskich uchodźców z Programem Edukacja

Znamy już projekty, które otrzymają dofinansowanie na edukacyjne warsztaty wakacyjne dla ukraińskich uchodźców przebywających na terytorium RP, realizowane w ramach MF EOG i NFM.

  • fot. Program Edukacja

Z podlegających ocenie 109 wniosków 77 pozytywnie przeszło ocenę formalną. Dofinansowanie otrzyma 28 najlepszych projektów.  

Zwycięskie organizacje pozarządowe z całej Polski zrealizują warsztaty w lipcu i sierpniu. Obecnie trwa proces kontraktowania.

Gratulujemy wszystkim nowym beneficjentom Programu Edukacja!

Szczegółowe informacje:

Wyniki oceny merytorycznej
Wyniki oceny formalnej