treść strony

Wakacyjne warsztaty edukacyjne dla uchodźców: nabór od 29 kwietnia!

Do 22 maja 2022 r. zapraszamy do składania wniosków na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Polski.

  • fot. FRSE

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło 2,7 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci) największym problemem stojącym przed Polską jest organizacja i aktywizacja dzieci oraz ich mam w okresie wakacji.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz śledzenia profilu na Facebooku Programu Edukacja. Pojawią się na nim m.in. informacje o spotkaniu online dla zainteresowanych organizacji pozarządowych.

KTO: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca funkcję Operatora Programu Edukacja, zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

DLA KOGO: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia) zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne prowadzące działalność gospodarczą.

ZADANIA:

  • tworzenie lokalnych inicjatyw integrujących uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną;
  • kształtowanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym; 
  • wspieranie wielopłaszczyznowego rozwoju rówieśniczych grup ukraińskich dzieci.

DZIAŁANIA: wyjazdowe warsztaty z rozwoju osobistego, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, z zakresu opieki zdrowotnej w Polsce, z korzystania z usług instytucji publicznych takich jak: urzędy, przychodnie, szkoły, biblioteki itp., aktywizacja zawodowa, np. kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, aktywne poszukiwanie pracy, list motywacyjny i CV, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 16 czerwca 2022 r. do nie później niż 30 listopada 2022 r.

OKRES REALIZACJI WARSZTATÓW: lipiec-sierpień 2022 r.

UCZESTNICY: kobiety (matki, opiekunki prawne) z Ukrainy mające status uchodźczyń oraz ich dzieci.

MIEJSCE REALIZACJI: Polska (działania wyjazdowe).

WIEK UCZESTNIKÓW: kobiety (>18), dzieci (0-18).