treść strony

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego dla nauczycieli języków obcych

Zapraszamy na stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning. Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniach 19-20 maja 2023 r.

  • fot. eTwinning

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne wydarzenie pełne inspiracji, praktycznych wskazówek oraz warsztatów prowadzonych przez doświadczonych eTwinnerów, nauczycieli języków obcych.

Termin: 19-20 maja 2023 r.
Miejsce: Warszawa, hotel Boss (ul. Żwanowiecka 20)

Program wydarzenia

Uczestnicy wydarzenia otrzymają bezpłatny certyfikat uczestnictwa. Zostanie on wydany wyłącznie osobom, które będą aktywnie uczestniczyć w wykładzie wprowadzającym oraz w przynajmniej jednej, dowolnie wybranej sesji warsztatowej.

Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i wyżywienie podczas szkolenia, a uczestnikom spoza Warszawy – nocleg w pokojach dwuosobowych z 19 na 20 maja br. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków. 

Warunki udziału w warsztatach:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze go nie masz: rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
Aktywny zawodowo nauczyciel języka obcego, zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w wydarzeniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja 2023 r. o godz. 23:59.