treść strony

Warsztaty Erasmus+ Sport w sześciu miastach Polski!

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów regionalnych Erasmus+ Sport pod nazwą „Od pomysłu do projektu w jeden dzień”, zorganizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

 • fot. Erasmus+ InnHUB

Spotkania są kontynuacją cieszącej się ogromnym zainteresowaniem VIII Konferencji Erasmus+ Sport, która miała miejsce 20 listopada 2023 r. w Krakowie. Do udziału w niej zgłosiło się ponad 300 osób z 250 organizacji i instytucji z całej Polski.

Teraz – jako uczestnik cyklu warsztatów – masz szansę zgłębić tajniki programu Erasmus+ Sport i otrzymać wiedzę od ekspertów w tworzeniu projektów w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej. Celem wydarzeń jest wsparcie wnioskodawców nie tylko w zakresie rozumienia zasad programu, ale przede wszystkim dostarczenie zasobów pozwalających napisać własny projekt.

Erasmus+ Sport otwiera przed instytucjami szerokie możliwości rozwoju międzynarodowego, a dofinansowania projektów mogą sięgnąć nawet do 450 tys. euro! To doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych współpracą międzynarodową: pracowników uczelni, organizacji sportowych, NGO, przedsiębiorstw, szkół, samorządów i innych instytucji.

 • Poznań – 11 grudnia 2023 r., Biblioteka Politechniki Poznańskiej;
 • Kraków – 12 grudnia 2023 r., Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • Gdańsk – 13 grudnia 2023 r.,  Welcome Centre – Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego;
 • Wrocław ­– 13 grudnia 2023 r., Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Wrocław;
 • Łódź – 15 grudnia 2023 r., Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej;
 • Gliwice – 18 grudnia 2023 r., siedziba podstrefy gliwickiej KSSE SA.

Bądź częścią inspirującej podróży od pomysłu do realizacji projektu w jeden dzień!

Udział w spotkaniach wymaga wcześniejszego zarejestrowania się poprzez formularze:

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu oraz zakwaterowania.

Warsztaty poprowadzą:

 • Marianna Pikul, koordynator projektów, Akademicki Związek Sportowy / Poznań, Łódź;
 • Kama Kępczyńska, prezes Fundacji Creativity Works Europe / Gliwice, Kraków;
 • dr Grzegorz Botwina, prezes Fundacji Institute for Sport Governance / Gdańsk;
 • Jakub Kalinowski, prezes V4 SPORT / Wrocław.

Ramowy program wydarzeń obejmuje zarówno wprowadzenie do programu Erasmus+ Sport (m.in. cele i priorytety, ofertę, źródła wiedzy) , jak i pogłębienie wiedzy na temat Mobilności kadry w dziedzinie sportu (Akcja 1) i specyfiki Akcji 2 (założenia projektów, zasady, elementy istotne podczas wnioskowania etc.).

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych podejmowaniem działań w sektorze Erasmus+ Sport, m.in.:

 • pracowników uczelni, organizacji sportowych, NGO, przedsiębiorstw, szkół, samorządów i innych typów instytucji, pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe w dziedzinie sportu;
 • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty poświęcone aktywności fizycznej oraz zdrowemu trybowi życia;
 • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
 • koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z założeniami programu Erasmus+ Sport w Przewodniku po programie Erasmus+ 2024.

O dofinansowanie może się ubiegać każda organizacja i instytucja publiczna lub prywatna działająca w dziedzinie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia z jednego z państw członkowskich UE oraz państw trzecich stowarzyszonych z programem.

Wnioskodawcą mogą zostać m.in. kluby i związki sportowe oraz inne instytucje i organizacje (stowarzyszenia, fundacje, spółki, jednostki miejskie) z obszaru sportu powszechnego, aktywnego wypoczynku, edukacji poprzez sport, promocji aktywności fizycznej, działające we współpracy z zagranicznymi partnerami lub planujące ją nawiązać (minimalna liczba partnerów zależy od wybranej kategorii działania).

Program ramowy warsztatów Erasmus+ Sport „Od pomysłu do projektu w jeden dzień”

9:00–9:30 Rejestracja uczestników. Przerwa kawowa

9:30–9:40 Powitanie
Erasmus+ Sport – podstawowe założenia programu

9:40–11:40  Sesja I

 • Jak wnioskować i realizować projekt dofinansowany z programu Erasmus+ w sektorze Sport.
 • Warsztaty z tworzenia projektów mobilności kadry sportowej (KA182).
 • Priorytety i wytyczne dla wnioskodawców.
 • Cele i zasady mobilności oraz mechanizm finansowania.
 • Proces wnioskowania.
 • Przykłady dobrej praktyki.
 • Pytania i odpowiedzi.

11:40–12:00 Przerwa kawowa

12:00–14.00 Sesja II – warsztaty z możliwości tworzenia projektów w centralnej Akcji 2 Erasmus+ Sport 

 • Partnerstwa współpracy, Partnerstwa na małą skalę.
 • Priorytety i wytyczne dla wnioskodawców.
 • Zasady poszczególnych typów projektów i mechanizm finansowania.
 • Proces wnioskowania.
 • Przykłady dobrej praktyki.
 • Uwagi i wskazówki do procesu wnioskowania w akcjach centralnych.
 • Pytania i odpowiedzi.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej oraz dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.