treść strony

Webinar: Akcja 1 Edukacja szkolna, Akredytacja Erasmusa KA120

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wniosków o Akredytację Erasmusa KA120.

  • fot. Matej Kastelic/Fotolia

Termin składania wniosków upływa 19 października 2021 roku (godzina 12:00 czasu brukselskiego).

Akredytacja Erasmusa KA120 określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie. W praktyce oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat.

O Akredytację Erasmusa mogą się ubiegać nawet całkowici nowicjusze, ponieważ dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane. Konieczne jest posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w realizacji działań w danym obszarze edukacji. Projekt ma charakter długoterminowy, a Akredytacja Erasmusa przyznawana jest na cały czas trwania programu. Plan Erasmusa przedłożony w ramach wniosku o akredytację obejmuje krótszy okres, wynoszący od 2 do 5 lat i może być okresowo aktualizowany. 

We wniosku KA120 nie wnioskuje się o konkretny budżet. Dodatkowo co roku organizacje posiadające Akredytację składają uproszczony wniosek o budżet KA121 (dodatkowy deadline), w którym określają rodzaje i ilość planowanych działań na najbliższe 15 miesięcy. Na tej podstawie Narodowa Agencja wylicza dofinansowanie.

We wniosku o Akredytację Erasmusa KA120 nie trzeba deklarować organizacji partnerskich. Ten format dostępny jest zarówno dla wnioskodawców indywidualnych, jak i dla koordynatorów konsorcjum.

Zachęcamy do obejrzenia webinarium:

https://youtu.be/qkl5LBvzlCs