treść strony

Webinarium: Akredytacja Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium dotyczącym konkursu wniosków o Akredytację Erasmus+ (KA120) w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Termin naboru upływa 19 października 2023 r., godz. 12:00.

  • fot. Shutterstock

Webinarium odbędzie się 9 października 2023 r. w godz. 14:00-15:30 na platformie MS Teams. W trakcie spotkania zostaną omówione zasady Akredytacji w programie Erasmus+, zasady wnioskowania i formularz wniosku.

Link do webinarium

Akredytacja Erasmus+ (KA120) określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego w nim członkostwa. W praktyce oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat.

O Akredytację Erasmusa mogą ubiegać się nawet całkowici nowicjusze, ponieważ dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane. Konieczne jest posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w realizacji działań w danym obszarze edukacji. Projekt ma charakter długoterminowy, a Akredytacja Erasmusa przyznawana jest na cały czas trwania programu. Plan Erasmusa przedłożony w ramach wniosku o akredytację obejmuje krótszy okres, wynoszący od 2 do 5 lat, i może być okresowo aktualizowany.

We wniosku nie określa się konkretnego budżetu. Dodatkowo co roku organizacje posiadające Akredytację składają uproszczony wniosek o budżet KA121 (dodatkowy deadline), w którym określają rodzaje i liczbę planowanych działań na najbliższe 15 miesięcy. Na tej podstawie Narodowa Agencja wylicza dofinansowanie.

Nie trzeba też deklarować organizacji partnerskich. Ten format dostępny jest zarówno dla wnioskodawców indywidualnych, jak i dla koordynatorów konsorcjum.