treść strony

Webinarium: akredytacja w Erasmus+ Młodzież

Chcesz uzyskać akredytację w sektorze Erasmus+ Młodzież? Weź udział we wrześniowym webinarium i poznaj formalne oraz merytoryczne zasady wnioskowania.

  • fot. Shutterstock

Jeżeli twoja organizacja bądź instytucja:
→ posiada przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w czasie wolnym od zajęć szkolnych (zarówno w Erasmus+, jak i w ramach innych inicjatyw),
→ jest zainteresowana uzyskaniem dofinansowania działań edukacyjnych, dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą realizowanych przez okres przynajmniej trzech kolejnych lat, to webinarium jest właśnie dla ciebie.

Termin webinarium: 16 września 2021 godz. 10:00-12:00.

Jak wziąć udział w spotkaniu online? 
Klikając w ten → LINK zostaniesz przekierowany do strony, gdzie jest dostępny FORMULARZ REJESTRACYJNY
Na zgłoszenie czekamy do godziny 9:00 w dniu webinarium (16.09.2021).

Link do spotkania zostanie wysłany do wszystkich zarejestrowanych osób po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

Końcowy termin przyjmowania wniosków o nadanie akredytacji Erasmus w Sektorze Młodzież upływa 31 grudnia 2021 o godz. 12:00 (czasu brukselskiego).

O dofinansowanie projektów w sektorze Młodzież mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, grupy nieformalne młodzieży (tylko KA1) oraz organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, działające na rzecz młodzieży lub osób pracujących z młodzieżą, wykorzystujące pozaformalne metody edukacji. Więcej: TUTAJ.