treść strony

Weź kurs na euro!

Szkoła i organ prowadzący muszą zdecydować, czy na potrzeby rozliczania projektu założyć konto złotówkowe, czy też walutowe. O czym należy wiedzieć, dokonując takiego wyboru?

  • fot. Shutterstock

  • Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (NA) realizuje przelewy na rzecz beneficjentów w euro. Jednak w przypadku, gdy szkoła wskaże w umowie rachunek złotówkowy, wpłynie na niego równowartość zaliczki w złotych (przewalutowania dokonuje bank, a NA nie ma wpływu na kurs). Jeśli wskazany zostanie rachunek w euro, beneficjent otrzyma kwotę transzy zgodnie z umową.
  • Koszty różnic kursowych są niekwalifikowane. Oznacza to, że zarówno koszty przewalutowań, jak i ewentualnych niekorzystnych zmian kursu euro musi ponieść beneficjent.
  • W projektach Akcji 2 koordynator projektu jest zobowiązany do przekazywania środków partnerom zagranicznym. Przy tej okazji transfery ponownie podlegają przewalutowaniu na euro. Jeśli odbywa się to po kursie mniej korzystnym niż ten obowiązujący w momencie otrzymania środków, ich wielkość topnieje.
  • Niezależnie od waluty wskazanego rachunku rozliczenia z NA realizowane są w euro. Dotyczy to także płatności bilansujących. W przypadku przelewu na konto beneficjenta prowadzone w złotych zostanie zastosowany kurs banku z dnia tej płatności. Gdy konieczny będzie zwrot środków, kwota będzie wyrażona w euro. Walutę będzie musiał kupić beneficjent.
  • Bruksela rekomenduje, by rachunek przypisany do projektu był prowadzony w euro, nie może jednak tego narzucić.
  • Dla realizacji projektu nie jest niezbędny odrębny rachunek bankowy. Wystarczy, by przelewy były łatwe do zidentyfikowania (odpowiednio opisane).

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 3/2022: