treść strony

Wojna w Ukrainie: dalsze wytyczne Narodowej Agencji

Przedstawiamy kolejne rozwiązania, które mają na celu ułatwienie integracji ukraińskich uczestników w działaniach w ramach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

 • fot. Shutterstock

W związku z prowadzoną wojną Rosji w Ukrainie Komisja Europejska będzie wspierać udział ukraińskich studentów, młodzież, nauczycieli i edukatorów poprzez programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Mają one długoletnią tradycję propagowania zrozumienia i solidarności między ludźmi ze wszystkich krajów i ze wszystkich środowisk – zasad, które bardziej niż kiedykolwiek wcześniej należy zachować i dalej umacniać.

W komunikatach Narodowej Agencji z dnia 28 lutego 2022 r. oraz 3 marca 2022 r. wskazano już pewne reguły i wytyczne, które mają pomóc w najpilniejszych kwestiach. W najnowszym komunikacie z 24 marca 2022 r. przedstawione są dalsze rozwiązania w ramach obu programów:

1. Wzmocnienie komunikacji na temat istniejących możliwości:

 • Mobilizacja w ramach trwających projektów: Erasmus+ (Akcja 1, Akcja 2) i Europejski Korpus Solidarności.
 • Kolejne rundy konkursowe w programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności: projekty koncentrujące się na aspektach związanych z wojną w Ukrainie i jej konsekwencjami.

2. Nadzwyczajne rozwiązania dotyczące zasad programu:

 • Projekty Erasmus+ Akcja 1:
  • Otwarcie programów mobilności KA1 w ramach programu Erasmus+ wyjątkowo dla przyjeżdżających uczestników z Ukrainy w dziedzinie kształcenia i szkolenia; w sektorze młodzieży ukraińscy uczestnicy przyjeżdżający z Ukrainy mają już prawo do udziału w programie na dotychczasowych zasadach.
  • Ułatwienie uczestnictwa studentów i kadry z Ukrainy w ramach umów na mobilność z krajami partnerskimi (umowy KA107) poprzez wykorzystanie dostępnych środków budżetowych z funduszy Partnerstwa Wschodniego dla uczestników z Ukrainy (jeżeli Ukraina jest objęta działaniami w projekcie).
 • Europejski Korpus Solidarności:
  • Umożliwienie wolontariuszom z Ukrainy odbywania wolontariatu bez organizacji wysyłającej po stronie ukraińskiej.

Szczegółowe wytyczne i zasady w ramach powyższych punktów można znaleźć w komunikacie NA z 24 marca 2022 r. do pobrania niżej. Załączone są również wcześniejsze komunikaty.