treść strony

WorldSkills: pierwszy złoty medal i bilet do Szanghaju!

Trzech zwycięzców pierwszych eliminacji krajowych WorldSkills Poland 2021 w konkurencji Budownictwo cyfrowe, ale tylko jeden bilet na mistrzostwa świata w 2022 roku. Dla kogo?

  • fot. WorldSkills Poland

Do ścisłego finału krajowych eliminacji na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w Krakowie, który miał miejsce 29 października, zakwalifikowało się sześć osób z całej Polski. Zadania dla zawodników składały się z kilku modułów, a nad prawidłowym przebiegiem konkursów czuwało 3 sędziów: Wojciech Lelek specjalista ds. BIM z Tech Data Polska, Maciej Spiess specjalista ds. BIM z AEC DESIGN oraz dr inż. Jacek Magiera, ekspert WorldSkills Poland i przewodniczący składu sędziowskiego.

Zadania konkursowe sprawdzały kompetencje i umiejętności uczestników w kilku obszarach wiedzy i praktycznej pracy w technologii i metodyce BIM. Budownictwo cyfrowe (Building Information Modeling) dostarcza narzędzi do wytwarzania, przetwarzania, analizy i zarządzania informacją projektu, a dzięki gwarantowanej jakości informacji prowadzi do nowego poziomu efektywności budownictwa i wspiera zrównoważony rozwój.
- Aby z sukcesem uczestniczyć w konkursie, każdy uczestnik musi umieć korzystać z narzędzi BIM do modelowania informacji o budynku, koordynacji międzybranżowej modeli BIM pochodzących z różnych branż, pracować w standardach procesów BIM wg wymogów międzynarodowych norm ISO serii 19650. Nacisk w zadaniach konkursowych nie był jednak położony na umiejętność obsługi programów, choć jest ona niezbędna, tylko na rozwój modeli informacyjnych obiektów budowlanych wg specyfikacji zamawiającego, zgodnych z celami BIM i spełniającymi wysokie wymagania jakościowe. Tworząc model konkursowego budynku, uczestnicy musieli dostarczyć modele nasycone odpowiednimi informacjami i gwarantujące wymaganą jakość, a także wykazać się umiejętnością pracy w zespole, znajomością technologii pracy współbieżnej i wymiany informacji na bazie modeli BIM poprzez środowisko wspólnej platformy danych – wyjaśnia dr inż. Jacek Magiera.

Złoty medal i bilet do Szanghaju otrzymał Radosław Mazgaj. Drugie miejsce zajął Tomasz Kapuścik, trzecie: Kinga Wielgus. Zwycięzca eliminacji będzie reprezentować Polskę na międzynarodowym konkursie WorldSkills w 2022 roku.

Podczas uroczystej gali wręczenia nagród obecni byli przedstawiciele nauki i biznesu: dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i oficjalny delegat WorldSkills Poland; dr inż. Marek Bauer, prorektor ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej; prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej; Dawid Solak – p.o. prezesa Platformy Przemysłu Przyszłości.

WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Konkursy WorldSkills i EuroSkills mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami. Jesteś pracodawcą w branży zawodowej lub prowadzisz instytucję o profilu zawodowym? Zdobądź grant 30 tysięcy lub 60 tysięcy euro na szkolenia i kształcenie w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolnictwo zawodowe w Akcji 2: Partnerstwa na małą skalę. Wnioski przyjmowane są do 5 listopada 2021 roku. Informacje o naborze: TUTAJ.

Mistrzostwa świata WorldSkills odbywają się naprzemiennie co dwa lata z zawodami EuroSkills. W zawodach WorldSkills bierze udział ponad 1300 zawodników i ekspertów z 86 krajów, rywalizując w sześciu obszarach zawodowych: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda. Polska ubiega się o organizację zawodów EuroSkills w 2027 roku. Szczegóły: TUTAJ.