treść strony

Wspieramy Ukrainę: konkurs grantowy

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie Wspieramy Ukrainę – edycja wiosenna. Termin upływa 28 lutego 2023 r. o godz. 12:00.

  • fot. Shutterstock

Program skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Celem jest wsparcie ww. osób w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny. Dofinansowanie mogą otrzymać inicjatywy samodzielne polskich organizacji, a także te realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

  • wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w trakcie ich edukacji formalnej i pozaformalnej i/lub opieki, w czasie pobytu w Polsce;
  • poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie;
  • wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce;
  • wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce;
  • przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł.

Wnioski można składać wyłącznie w generatorze wniosków FED (www.ukraina.programrita.org) do 28 lutego 2023 r., godz. 12:00.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 5 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji