treść strony

Wydawnictwo FRSE na Warszawskich Targach Książki

Bezpłatna oferta Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na 11. Warszawskich Targach Książki – wstęp wolny! Stoisko nr 35.

  • fot. Shutterstock/FRSE

  • fot. FRSE

Publikacje Wydawnictwa FRSE skierowane są do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą edukacją, programami edukacyjnymi finansowanymi z funduszy unijnych oraz rozwojem osobistym. 

 

Podczas 11. Warszawskich Targów Książki na stoisku Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dostępne będą m.in.: 

  • Seria Naukowa FRSE – poruszająca kluczowe zagadnienia w edukacji. W poszczególnych tomach pedagodzy, socjologowie i inni badacze omówili tematy: pedeutologiczne (przywództwo nauczycieli i jakości ich kształcenia nauczycieli), związane z kompetencjami kluczowymi (m.in. kreatywnością), andragogiczne (edukacja dorosłych w Polsce) oraz dotyczące wykształcenia zawodowego z perspektywy systemu edukacji, rynku pracy oraz możliwości programów mobilności edukacyjnej finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autorzy przedstawili także wyniki badań dotyczących edukacji włączającej i bezpieczeństwa w internecie dzieci i młodzieży. 

  • Najnowsze numery czasopisma specjalistycznego “Języki Obce w Szkole” dla nauczycieli języków obcych. 

  • Najnowsze numery popularnego magazynu “Europa dla Aktywnych” prezentującego rezultaty programów edukacyjnych w Polsce. Czytelnicy znajdą w nim inspirujące artykuły i wywiady. 

  • Seria Literatura i Pamięć – wydana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej seria publikacji popularnonaukowych, ze szczególnym uwzględnieniem monografii historycznoliterackich, poświęconych ważnym twórcom i zjawiskom literackim, głównie XX wieku. Publikacje przybliżają dokonania znanych postaci, często prezentując ich działalność i biografie w nowym, dotychczas niezbadanym, świetle. Wydane w ramach serii Literatura i Pamięć książki mogą więc stanowić cenną pomoc naukową dotyczącą historii Polski, przydatną na wszystkich poziomach edukacji.

  • Seria analityczno-badawcza FRSE – publikacje z tej serii prezentują wyniki badań prowadzonych przez Biuro Analityczno-Badawcze FRSE, dotyczących rezultatów programów edukacyjnych. Omówiono w nich tematy związane z wolontariatem, mobilnością nauczycieli, losami zawodowymi absolwentów programu Erasmus+, zwiększaniem trwałości rezultatów projektów, wspieraniem osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych czy współpracą szkół z samorządem.

  • Raporty FRSE o Programie Erasmus+, raporty Biura Eurydice o systemach edukacji w Europie, a także publikacje tematyczne

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o edukacji!

Miejsce: 11. Warszawskie Targi Książki odbędą się w wersji plenerowej na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki. Ekspozycja zlokalizowana będzie przed wejściem głównym do PKiN od strony ul. Marszałkowskiej. Stoisko Wydawnictwa FRSE ma numer 35 i mieści się tuż obok Sceny Czeskiej.

Godziny otwarcia Targów dla zwiedzających:

9 września 2021, czwartek                         godz. 10.00–18.00

10 września 2021, piątek                            godz. 10.00–19.00

11 września 2021, sobota                          godz. 10.00–19.00

12 września 2021, niedziela                       godz. 10.00–17.00

Strona organizatora: https://targiksiazki.com.