treść strony

Wyniki: Akcje Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym, konkurs 2023

Komisja Europejska opublikowała listę projektów rekomendowanych do uzyskania dofinansowania w ramach działania Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (Capacity Building in Higher Education – CBHE).

  • fot. Shutterstock

W konkursie na projekty z zakresu budowania potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego w 13 konsorcjach projektowych znalazło się 14 polskich jednostek, z czego:

  • 2 uczelnie jako koordynator projektu: Politechnika Gdańska (2 projekty) oraz Uniwersytet Łódzki;
  • 10 jednostek jako partnerzy: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk – IMP PAN, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Warszawska, Akademia Leona Koźmińskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
  • 2 jednostki jako partnerzy stowarzyszeni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Lista projektów rekomendowanych do finansowania CBHE, projekty z udziałem polskich instytucji

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (CBHE)

Według komunikatu Komisji Europejskiej w konkursie na działania związane z budowaniem potencjału w szkolnictwie wyższym (CBHE) wpłynęło aż 790 wniosków projektowych, z czego 773 przeszło ocenę formalną. Komitet ewaluacyjny rekomendował do finansowania 159 wniosków projektowych. Budżet przeznaczony na dofinansowanie rekomendowanych projektów wynosi 113 111 279 EUR.

Liczba instytucji w konsorcjach projektowych to średnio 10 uczestniczących organizacji. 78% rekomendowanych do finansowania projektów wnioskowało o dofinansowanie w wysokości od 400 000 do 999 969 EUR.

Współczynnik sukcesu w tegorocznym konkursie wyniósł 21%.

Polskie jednostki znalazły się w 77 projektach złożonych w konkursie. 13 projektów, w których koordynatorem, partnerem lub partnerem stowarzyszonym są polskie instytucje, ma szansę na zaakceptowanie.

Aby poznać możliwości realizacji projektów centralnych w dziedzinie szkolnictwa wyższego Erasmus+, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności sektora Szkolnictwo wyższe lub do najbliższego Erasmus+ InnHUB.

Do tej pory na mapie Polski funkcjonuje 7 Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB. Biura zlokalizowane są: we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej, w Łodzi na Politechnice Łódzkiej, w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Opolu na Politechnice Opolskiej (we współpracy z Uniwersytetem Opolskim), w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim, w Katowicach w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w Poznaniu na Politechnice Poznańskiej.

Szczegółowe informacje: https://erasmusplus.org.pl/erasmus-innhub.