treść strony

Wyniki: Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 i 2

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 i Akcji 2 w sektorze Młodzież w naborze do 4 października 2022 r.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 w sektorze Młodzież w naborze do 4 października 2022 r. (KA152, KA153, KA154 i KA155) oraz wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 w sektorze Młodzież w naborze do 4 października 2022 r. (KA210 i KA220):

AKCJA 1
Mobilność młodzieży „Wymiany młodzieży” (KA152-YOU)
Mobilność na rzecz osób pracujących z młodzieżą (KA153-YOU)
Działania wspierające uczestnictwo młodzieży (KA154-YOU)
Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU (KA155-YOU)

AKCJA 2
Partnerstwa na rzecz współpracy – Partnerstwa na małą skalę (KA210-YOU) o budżecie 30 000 euro
Partnerstwa na rzecz współpracy – Partnerstwa na małą skalę (KA210-YOU) o budżecie 60 000 euro
Partnerstwa na rzecz współpracy – Partnerstwa współpracy (KA220-YOU) o budżecie 120 000 euro
Partnerstwa na rzecz współpracy – Partnerstwa współpracy (KA220-YOU) o budżecie 250 000 euro
Partnerstwa na rzecz współpracy – Partnerstwa współpracy (KA220-YOU) o budżecie 400 000 euro

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków zostaną w najbliższym możliwym czasie wysłane drogą e-mailową na adresy prawnych przedstawicieli i osób kontaktowych w organizacji wnioskodawcy.