treść strony

Wyniki: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków złożonych w Akcji 1 sektora Szkolnictwo wyższe (KA131-HED) w terminie do 20 lutego 2024 r.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w sektorze Szkolnictwo wyższe programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – projekty KA131-HED, w terminie do 20 lutego 2024 r. Decyzje zostały podjęte przez Zarząd Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności 28 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie: Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1. Mobilność studentów i pracowników z krajami UE oraz krajami trzecimi stowarzyszonymi z programem Erasmus+ w sektorze Szkolnictwo wyższe (KA131-HED) w terminie do 20 lutego 2024 r.

Indywidualne powiadomienie o wynikach konkursu zostało wysłane drogą e-mailową na adresy prawnego przedstawiciela i osoby do kontaktu w instytucji wnioskodawcy, które były podane we wniosku o dofinansowanie.