treść strony

Wyniki II naboru w projekcie Szansa

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wyników II naboru w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

  • fot. Shutterstock

Decyzją Zarządu FRSE finansowanie przyznano 38 organizacjom na wdrażanie modeli wsparcia w zakresie umiejętności podstawowych dla obywateli Ukrainy.

Poniżej znajduje się lista formularzy zgłoszeniowych zawierająca wyniki oceny i rekomendację do finansowania.