treść strony

Wyniki konkursu PURWM 2022

14 czerwca Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła wyniki konkursu w roku 2022. Dofinansowano 66 wniosków ze 110 nadesłanych.

  • fot. PURWM

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę PURWM umożliwiła wnioskodawcom opcję wyboru realizacji projektu wraz z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dofinansowane działania będą realizowane do 31 października 2022 r.

Poniżej przedstawiony jest podział według wybranych wariantów:

  • Wariant A – realizacja projektu z młodzieżą ukraińską i organizacją partnerską z Ukrainy (przyjazd grupy ukraińskiej z Ukrainy do Polski): dofinansowano 58 projektów;
  • Wariant B – realizacja projektu z młodzieżą ukraińską przebywającą w Polsce, bez udziału organizacji partnerskiej: dofinansowano 8 projektów.

Ogółem dofinansowano 66 projektów na łączną kwotę 818 707,37 EUR / 3 844 813,48 PLN.

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu: TUTAJ.