treść strony

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów stali się twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, mogą zgłosić się do konkursu Student-Wynalazca. Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Nabór zgłoszeń trwa do 25 stycznia 2023 r.

 • fot. Shutterstock

Najważniejsze założenia konkursu to m.in.:

 • zachęcenie studentów do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
 • promowanie wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony;
 • upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej;
 • zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.
Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które są: 

 • studentami studiów I, II lub III stopnia i twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów;
 • absolwentami studiów, w tym studiów doktoranckich, i są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, który został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów lub do 6 miesięcy od daty ukończenia studiów;
 • twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, na który zostało udzielone prawo wyłączne w okresie trwania studiów.
Jak zgłosić się do konkursu?

Aby zgłosić swój udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy ksw@tu.kielce.pl. Powinno ono zawierać: 

 • formularz zgłoszeniowy,
 • potwierdzenie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego;
 • oświadczenie z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 lutego 2023 r.

Więcej informacji