treść strony

Z myślą o innych – od czego zacząć projekt?

Chcielibyście zorganizować seniorom metamorfozy? A może stworzyć ogród badawczy lub uruchomić kino letnie dla sąsiadów? To przykłady projektów zrealizowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Teraz czas na was!

  • fot. Archiwum EKS

Od czego zacząć? Potrzebujecie co najmniej pięciu osób w wieku od 18 do 30 lat, które stworzą grupę inicjatywną. Pięcioosobowy zespół to jeden z wymogów Projektów Solidarności. Z pozostałymi zapoznacie się dokładnie w Przewodniku po programie dostępnym na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności.
Projekt będziecie realizować jako zespół – wspólnie zastanówcie się, jakie są potrzeby waszego otoczenia. Istotą Projektów Solidarności jest działanie na rzecz lokalnej społeczności. Popytajcie zatem sąsiadów, czy faktycznie potrzebują ławek przed blokiem, bo może woleliby cykliczne spotkania sąsiedzkie. Przeprowadźcie ankietę wśród seniorów, czy brakuje im zajęć z obróbki zdjęć na komputerze, czy raczej plenerowych warsztatów malarskich? Im projekt mocniej zakorzeniony w potrzebach, tym lepiej.

Wniosek nie taki straszny
Zaplanujcie działania miesiąc po miesiącu – projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy. Nie zaczynajcie jednak od rocznych planów, lepiej małymi krokami sprawdzać swoje możliwości.
Działania będziecie musieli opisać we wniosku o dofinansowanie. Aplikację możecie złożyć jako grupa lub poprosić o wsparcie organizację z okolicy (może to być organizacja pozarządowa, ośrodek kul- tury, instytucja posiadająca osobowość prawną). Jej rola sprowadza się do wsparcia administracyjnego. Formularz z prośbą o dofinansowanie składacie elektronicznie i jest to najprostszy wniosek o fundusze europejskie. Zawiera kilkanaście pytań dotyczących grupy inicjatywnej, organizacji wspierającej, pomysłu na projekt, diagnozy potrzeb, harmonogramu działań oraz przewidywanych rezultatów. Na etapie wniosku przemyślcie też sposób promocji działań.

Fundusze i wsparcie
Otrzymacie 500 euro na każdy miesiąc działań projektowych. Nie musicie wydawać pieniędzy co miesiąc. Jeśli wśród członków grupy inicjatywnej macie osoby z mniejszymi szansami, możecie otrzymać dodatkowe fundusze (np. na transport osoby poruszającej się na wózku, jeśli projekt zakłada wyjazd poza miasto). Waszą grupę może wesprzeć coach – osoba pomagająca w nieprzewidzianych sytuacjach. Sami decydujecie, kto będzie was wspierał – coach nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego ani do- świadczenia w inicjatywach lokalnych. Pamiętajcie, żeby wsparcie coacha zaplanować na etapie pisania wniosku – otrzymacie na to dodatkowe pieniądze.

Czas refleksji, czas działania
Od złożenia wniosku do ogłoszenia wyników mija około trzech miesięcy. Wnioski są sprawdzane przez zewnętrznych ekspertów, specjalistów w dziedzinie działań lokalnych. Po ogłoszeniu wyników wnioskodawcy otrzymują ocenę punktową oraz część opisową zawierającą informacje o mocnych stronach projektu i obszarach do poprawy.
Na etapie składania wniosku planujecie datę rozpoczęcia działań. Dajcie sobie czas na analizę uwag z oceny wniosku i ewentualne zmiany. Nie zakładajcie rozpoczęcia działań zaraz po ogłoszeniu wyników. Czekają was jeszcze formalności, jak podpisanie umowy finansowej. Dopiero po ich dopełnieniu ruszacie z wprowadzaniem pomysłu w życie!

Perypetie projektowe
Nie istnieje projekt, który zostałby w 100% zrealizowany zgodnie z planem. Nie bójcie się! Narodowa Agencja przydziela opiekuna projektu, który odpowiada na pytania związane z formalnościami, przebiegiem projektu i udziela rad.
Mimo że 2020 rok był dla wszystkich wyzwaniem, spośród ponad 200 projektów solidarności, które otrzymały dofinansowanie, niezrealizowany z powodu pandemii został tylko jeden. Młodzież doskonale zdała ten egzamin.

Koniec nowym początkiem
Pamiętajcie o ewaluacji działań. To pozwoli na udoskonalenie kolejnych inicjatyw. Nie zniechęcajcie się, jeśli nie uda się zrealizować wszystkich planów. Koniec projektu nie oznacza końca waszych aktywności. Zastanówcie się, gdzie tkwił błąd, i zrealizujcie zamierzenia w kolejnych działaniach. Projekty Solidarności czekają na was!

Najbliższy termin składania wniosków: 5 października 2021 r. Szczegóły na: www.eks.org.pl

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 3/2021