treść strony

Zgłoś opinię nt. strategii UE na rzecz młodzieży

Komisja Europejska zachęca do zgłaszania opinii odnośnie do strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027. Odbywa się to w związku z oceną śródokresową inicjatywy. Swoje uwagi można przesyłać do 21 października 2022 r.

  • fot. Shutterstock

Cele strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 to:

  • zachęcanie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu demokratycznym;
  • wspieranie zaangażowania społecznego i obywatelskiego;
  • zadbanie o to, by wszyscy młodzi ludzie dysponowali zasobami, które są niezbędne do odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie.

W ramach inicjatywy ewaluacji podlegają ogólna skuteczność strategii oraz jej wyniki, wydajność, przydatność i spójność, a także unijna wartość dodana. Ocena ta zostanie uwzględniona przez Radę w śródokresowym przeglądzie strategii.

Możesz już wyrazić swoją opinię! Nadesłane uwagi zostaną uwzględnione przy dalszych pracach nad inicjatywą. Termin zgłaszania opinii to 21 października 2022 r. (północ czasu brukselskiego).

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.