treść strony

Zmiany w kierownictwie PLFWM i PURWM

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym składem Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

 • fot. Shutterstock

PURWM

W skład Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (PURWM) wchodzi po czterech przedstawicieli Polski i Ukrainy.

Członkowie Rady ze strony polskiej:

 • Joanna Mucha – sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej – przewodnicząca Rady;
 • Marek Prawda – podsekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Rafał Hykawy – zastępca dyrektora, Biuro Prezesa Rady Ministrów;
 • Tomasz Krześniak – zastępca dyrektora generalnego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Członkowie Rady ze strony ukraińskiej:

 • Vladyslav Yatsuk – wiceminister, Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy;
 • Andriy Zaikin – prezes NGO „Platform for Innovative Partnership”, założyciel „YEP Incubators”;
 • Iryna Borzova – deputowana, Rada Najwyższa Ukrainy;
 • Oleksandr Yarema – sekretarz stanu Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, uwzględniając szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków międzynarodowych, pragnie zachęcić młodzież i osoby z nią pracujące do podjęcia działań, których konsekwencją będzie wzajemne zbliżanie się i odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Rada wspiera finansowo (konkurs projektów) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany młodzieżowe, spotkania młodzieży oraz projekty informacyjno-promocyjne.

PLFWM

Podobnie jak w przypadku PURWM w skład Komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży (PLFWM) wchodzi po czterech przedstawicieli stron programu bilateralnego – Polski i Litwy.

Członkowie Komitetu ze strony polskiej:

 • Mirosław Marczewski – dyrektor generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – przewodniczący Komitetu po stronie polskiej;
 • Magda Witan – zastępca dyrektora, Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • Katarzyna Brzęczek-Eklov – radca-minister, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Michał Sachnowski – naczelnik, Departament Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Członkowie Komitetu ze strony litewskiej:

 • Vilma Augienė – wiceminister, Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego i Pracy – przewodnicząca Komitetu po stronie litewskiej;
 • Jurgis Giedrys – doradca Zespołu Twórczości Zawodowej i Polityki Międzynarodowej, Ministerstwo Kultury;
 • Tomas Pūtys – naczelnik Departamentu Kształcenia Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu;
 • Tomas Irnius – Kierownik Działu ds. Państw Morza Bałtyckiego, Departament ds. Krajów Europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) urzeczywistnianie pomysłów młodych ludzi. W wyniku realizacji wspólnych projektów młodzież polska i litewska przełamuje stereotypy narodowe i odkrywa wspólne korzenie, budując podstawy przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami.

Głównymi celami działań podejmowanych w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży są:

 • kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych;
 • inspirowanie młodzieży i osób z nią pracujących do wspólnych działań, które doprowadzą do wzajemnego zbliżenia i poznania się przedstawicieli obydwu narodów;
 • odkrywanie wspólnych korzeni;
 • niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach;
 • stworzenie ram organizacyjno-prawnych do skuteczniejszego wspierania wymiany młodzieży.

Więcej o programach bilateralnych