treść strony

Z powodu pandemii koronawirusa już od roku większość branż mających taką możliwość przeniosła swoją działalność do sieci. Zmiana ta spowodowała konieczność cyfrowego komunikowania się na ogromną skalę, wymogła więc też stworzenie narzędzi odpowiednich do tego celu. Bez nich zdalna komunikacja projektowa czy nauczanie online wydają się już niemożliwe. A Państwo bez jakich narzędzi elektronicznych nie mogą się obejść? Ankieta na ten temat poniżej.

Narzędzia pracy zdalnej

Jakich narzędzi pracy zdalnej elektronicznej używa Pani/Pan najczęściej do prowadzenia zajęć ze studentami i uczniami?

Google Classroom
Microsoft Teams
Skype
Slack
Zoom
  • Narzędzia komunikacji elektronicznej

    W dobie koronawirusa na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywane są narzędzia komunikacji elektronicznej. Kilka z nich jednak niezmiennie wiedzie prym. Czy i Państwo z nich korzystają?

  • Wyzwania w nauce zdalnej

    Z powodu pandemii koronawirusa studenci i uczniowie już nie tylko wyszukują w sieci informacje niezbędne do nauki, ale też kształcą się z każdego przedmiotu. Powoduje to wiele niedogodności. Jakich?

  • Zalety zdalnego zarządzania projektem

    Formuła online wymaga od koordynatorów projektów edukacyjnych zmiany dotychczasowego trybu pracy własnej i innego kierowania pracą partnerów projektowych. Czy jest to zmiana pozytywna?