Uczniowie z Ukrainy w polskim systemie oświaty

treść strony

Mija już rok do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednym ze skutków jest napływ dużej liczby uczniów zza wschodniej granicy do polskiego systemu oświaty. To sytuacja nowa – wymagająca zmiany podejścia do edukacji, a także pełna wyzwań. Jakie z nich są najpoważniejsze?

Uczniowie z Ukrainy w polskim systemie oświaty

Jakie wyzwania towarzyszą edukacji uczniów z Ukrainy?

Nieznajomość języka polskiego
Różnice w programach nauczania
Problemy z adaptacją uczniów z Ukrainy
Problemy psychologiczne (stres, trauma wojenna)
Braki kadrowe
 • Informacje dla użytkowników strony

  Jakich informacji poszukujesz na stronie FRSE? Zachęcamy do udziału w ankiecie, która pozwoli nam lepiej dobierać oraz eksponować treści w serwisie!

 • Wiedza o programie Erasmus+

  W ramach programu Erasmus+ możesz m.in. uczyć się za granicą czy wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej. A skąd czerpiesz informacje na jego temat?

 • Formaty szkoleń

  Szkolenia w różnych formach odgrywają istotną rolę dla beneficjentów programów edukacyjnych, takich jak np. Erasmus+. A jakie typy szkoleń są najbardziej oczekiwane?

 • Najważniejsze tematy aktualności

  Strona FRSE jest platformą, która gromadzi informacje nt. programów edukacyjnych, wydarzeń, publikacji czy konkursów. A co jest najbardziej interesujące dla naszych czytelników? Zapraszamy do ankiety!