Zalety zdalnego zarządzania projektem

treść strony

Od 2020 r. FRSE prowadzi swoje projekty edukacyjne za pośrednictwem internetu. Formuła online wymaga od koordynatorów tych działań dużej elastyczności i kompleksowej zmiany dotychczasowego trybu – zarówno pracy własnej, jak i współpracy z partnerami projektowymi i beneficjentami projektów. Koordynacja zdalna programów edukacyjnych ma jednak bez wątpienia swoje zalety. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie korzyści przynosi to Państwu. W tym celu opracowaliśmy krótką ankietę – zachęcamy do jej wypełnienia!

Zalety zdalnego zarządzania projektem

Co jest największą zaletą zdalnego zarządzania projektami edukacyjnymi?

Możliwość pracy poza siedzibą firmy
Większa swoboda w planowaniu i prowadzeniu działań projektowych
Zwiększenie kreatywności i zaradności w sytuacjach zawodowych
Oszczędność czasu i możliwość pełnego skupienia się na działaniach projektowych
Możliwość ścisłej współpracy ze specjalistami z różnych, często odległych miejsc
 • Informacje dla użytkowników strony

  Jakich informacji poszukujesz na stronie FRSE? Zachęcamy do udziału w ankiecie, która pozwoli nam lepiej dobierać oraz eksponować treści w serwisie!

 • Wiedza o programie Erasmus+

  W ramach programu Erasmus+ możesz m.in. uczyć się za granicą czy wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej. A skąd czerpiesz informacje na jego temat?

 • Formaty szkoleń

  Szkolenia w różnych formach odgrywają istotną rolę dla beneficjentów programów edukacyjnych, takich jak np. Erasmus+. A jakie typy szkoleń są najbardziej oczekiwane?

 • Uczniowie z Ukrainy w polskim systemie oświaty

  Na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę do polskiego systemu oświaty trafiło sporo uczniów zza wschodniej granicy. Jakie problemy się z tym wiążą?