Zalety zdalnego zarządzania projektem

treść strony

Od 2020 r. FRSE prowadzi swoje projekty edukacyjne za pośrednictwem internetu. Formuła online wymaga od koordynatorów tych działań dużej elastyczności i kompleksowej zmiany dotychczasowego trybuzarówno pracy własnej, jak i współpracy z partnerami projektowymi i beneficjentami projektów. Koordynacja zdalna programów edukacyjnych ma jednak bez wątpienia swoje zalety. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie korzyściprzynosi Państwu. W tym celu opracowaliśmy krótką ankietę – zachęcamy do jej wypełnienia!

Zalety zdalnego zarządzania projektem

Co jest największą zaletą zdalnego zarządzania projektami edukacyjnymi?

Możliwość pracy poza siedzibą firmy
Większa swoboda w planowaniu i prowadzeniu działań projektowych
Zwiększenie kreatywności i zaradności w sytuacjach zawodowych
Oszczędność czasu i możliwość pełnego skupienia się na działaniach projektowych
Możliwość ścisłej współpracy ze specjalistami z różnych, często odległych miejsc
  • Narzędzia komunikacji elektronicznej

    W dobie koronawirusa na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywane są narzędzia komunikacji elektronicznej. Kilka z nich jednak niezmiennie wiedzie prym. Czy i Państwo z nich korzystają?

  • Wyzwania w nauce zdalnej

    Z powodu pandemii koronawirusa studenci i uczniowie już nie tylko wyszukują w sieci informacje niezbędne do nauki, ale też kształcą się z każdego przedmiotu. Powoduje to wiele niedogodności. Jakich?

  • Zalety nauczania zdalnego

    Wymuszona przez koronawirusa zdalna praca pedagogiczna pociąga za sobą wiele trudności zawodowych. Wielu nauczycieli jednak odnajduje się w nauczaniu zdalnym i ceni je sobie. Jakie są jego zalety?