Redakcja kwartalnika „Europa dla Aktywnych”

treść strony

Redakcja czasopisma

 • Krzysztof Szwałek

  Dyrektor Biura Wydawnictwa FRSE, redaktor naczelny "Europy dla Aktywnych"

 • Ewa Kempińska

  Redaktor prowadząca czasopisma "Europa dla Aktywnych"

 • Mariusz Skarbek

  Grafik w Wydawnictwie FRSE

 • Małgorzata Piotrowska

  Sekretarz redakcji czasopisma "Europa dla Aktywnych"