Europejskie Forum Młodych Liderów 2024

treść strony
Europejskie Forum Młodych Liderów (European Forum of Young Leaders) to niezwykła okazja, aby spotkać się z młodymi liderami z całej Europy, dzielić się doświadczeniami i pomysłami oraz budować silne relacje. Wydarzenie skupia młodych entuzjastów, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Forum organizowane jest przez SALTO Eastern Europe and Caucasus oraz Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE). Tradycyjnie skupi młodych pracowników, którzy mocno angażują się w promowanie uczestnictwa młodzieży i aktywnego obywatelstwa. Stanowi także doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z działaczami i liderami opinii z całej Europy oraz zaprezentowania swoich działań i inicjatyw.

Forum kierowane jest przede wszystkim do młodych pracowników, liderów, menedżerów oraz kreatorów polityk młodzieżowych. W wydarzeniu wezmą udział zainteresowani z krajów Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich. 

Główne cele edukacyjne Forum to:

  • zachęcanie młodych ludzi do aktywnego życia obywatelskiego, w tym głosowania w wyborach;
  • omówienie możliwości współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ na rzecz zwiększenia aktywności młodzieży;
  • fokus na tematy ważne dla młodych ludzi, w tym wspieranie udziału młodzieży w życiu demokratycznym oraz promowanie wartości europejskich;
  • odkrywanie szerokich możliwości współpracy i budowania sieci kontaktów na różnych poziomach i platformach;
  • wymiana doświadczeń pomiędzy działaczami młodzieżowymi z Polski, innych krajów Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich.