Kontakt (KPO-BCU)

treść strony

   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
   Al. Jerozolimskie 142 A
   02-305 Warszawa
   Zespół ds. KPO BCU
   e-mail: kpo-bcu@frse.org.pl
   tel.: 22 600 20 11