Kontakt (KPO-BCU)

treść strony

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
Kontakt ogólny:
e-mail: kpo-bcu@frse.org.pl
tel.: 22 600 20 11
 
Liliana Budkowska – dyrektor Biura Programów Zewnętrznych
lbudkowska@frse.org.pl
Emilia Halemba – zastępca dyrektora
ehalemba@frse.org.pl
Patrycja Makowska – koordynator Zespołu Projektów KPO
pmakowska@frse.org.pl
tel. 728 455 371
Joanna Bazylak
jbazylak@frse.org.pl
tel. 505 431 367
Karol Bieniek
karol.bieniek@frse.org.pl
tel. 572 674 633
Magdalena Gessel
mgessel@frse.org.pl
tel. 797 011 649
Agata Kłopotowska
aklopotowska@frse.org.pl
tel. 505 330 181
Magdalena Kurowska
mkurowska@frse.org.pl
tel. 505 429 572
Ireneusz Kwieciński
ikwiecinski@frse.org.pl
tel. 728 455 321
Katarzyna Łukasiak
klukasiak@frse.org.pl
tel. 505 429 827
Wiktoria Mościcka
wiktoria.moscicka@frse.org.pl
tel. 505 433 470
Marta Siemińska
marta.sieminska@frse.org.pl
tel. 507 936 249
Patrycja Szczypska
pszczypska@frse.org.pl
tel. 505 429 724
Milena Walczyńska
milena.walczynska@frse.org.pl
tel. 797 011 631
Dagmara Wieczorkowska
dwieczorkowska@frse.org.pl
tel. 505 432 672
Dominika Żółcik
dzolcik@frse.org.pl
tel. 572 674 630