treść strony

W związku z dużym zainteresowaniem oraz prośbami, które wpłynęły został utworzony III termin spotkania: 25 października 2022 r. Zapisz się

Spotkania informacyjne online

20, 25 lub 27 października 2022

Serdecznie zapraszamy na dwa spotkania online poświęcone konkursowi na Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Spotkania będą dotyczyły kwestii formalnych i praktycznych przy planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, będą również okazją do omówienia formularza wniosku.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu spotkań i możliwości zadawania pytań, na każdy termin obowiązuje limit zgłoszeń – 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy również do zadawania pytań poprzez formularz zgłoszeniowy, odpowiedzi na pytania zaprezentujemy w trakcie spotkań.

W dniu spotkania zostanie rozesłany na adresy e-mail link pozwalający na zalogowanie się do spotkania online.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panem Wiktorem Wiśniewskim:
email:
wwisniewski@frse.org.pl, tel. kom: 505-432-118

Program spotkań