treść strony

Spotkanie informacyjne online

2 marca 2023 r., godzina 12:00-14:30 Zapisz się

Serdecznie zapraszamy na spotkanie on-line dotyczące II naboru w ramach konkursu pn. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Spotkanie będzie dotyczyć kwestii formalnych i praktycznych przy planowaniu przedsięwzięć (projektów) inwestycyjnych, a także będzie okazją do omówienia formularza wniosku.

Termin składania wniosku w ramach II naboru upływa 3 kwietnia 2023 r.

Spotkanie będzie prowadzone na platformie MS Teams.

Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w spotkaniu: do 1 marca 2023 r. do godziny 10.00.

Zachęcamy również do zadawania pytań poprzez formularz zgłoszeniowy, odpowiedzi na pytania zaprezentujemy w trakcie spotkania.

W dniu spotkania zostanie rozesłany na adresy e-mail wskazane w formularzach zgłoszeniowych link pozwalający na zalogowanie się do spotkania on-line.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. KPO-BCU:

e-mail: kpo-bcu@frse.org.pl, tel. 22 600 20 11.

 

ARCHIWUM

 

W związku z dużym zainteresowaniem oraz prośbami, które wpłynęły został utworzony III termin spotkania: 25 października 2022 r. Zapisz się

 

Spotkania informacyjne online

20, 25 lub 27 października 2022

Serdecznie zapraszamy na dwa spotkania online poświęcone konkursowi na Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Spotkania będą dotyczyły kwestii formalnych i praktycznych przy planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, będą również okazją do omówienia formularza wniosku.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu spotkań i możliwości zadawania pytań, na każdy termin obowiązuje limit zgłoszeń – 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy również do zadawania pytań poprzez formularz zgłoszeniowy, odpowiedzi na pytania zaprezentujemy w trakcie spotkań.

W dniu spotkania zostanie rozesłany na adresy e-mail link pozwalający na zalogowanie się do spotkania online.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panem Wiktorem Wiśniewskim:
email:
wwisniewski@frse.org.pl, tel. kom: 505-432-118

Program spotkań