Wyniki naboru (KPO-BCU)

treść strony

KOMUNIKAT FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

w sprawie zakończenia oceny I naboru wniosków w ramach konkursu

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

6 kwietnia 2023 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza wyniki I naboru wniosków w ramach konkursu Utworzenie wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) złożonych w terminie do 16 grudnia 2022 r. Decyzja selekcyjna została podjęta w dniu 6 kwietnia 2023 r.

Indywidualne powiadomienia o wynikach naboru, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową w najbliższym czasie, na adresy mailowe prawnych przedstawicieli i osób kontaktowych w organizacji wnioskodawcy, które były podane we wniosku o objęcie wsparciem.

Instytucje, którym przyznano dofinansowanie otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z procedurą podpisywania umowy o objęcie wsparciem i uzyskiwaniem dofinansowania. Instytucje niepubliczne otrzymają dodatkowo wytyczne związane z procedurą badania finansowego.

Instytucje, które nie uzyskały dofinansowania w I naborze mogą ubiegać się ponownie o przyznanie dofinansowania  w kolejnych naborach wniosków, o ile zostaną udostępnione adekwatne dziedziny. Informacje o kolejnych naborach wniosków będą udostępniane na stronie https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-informacje-o-naborze.

Komunikat o wynikach I naboru wniosków wraz z listą rankingową [PDF]