treść strony

   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
   Al. Jerozolimskie 142 A
   02-305 Warszawa
   e-mail: kpo-lll@frse.org.pl
   tel.: 22 463 11 01