Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO EECA)


Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA zajmuje się wsparciem europejskich programów młodzieżowych w krajach Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) i w Rosji.

SALTO EECA zwiększa rozpoznawalność obu europejskich programów młodzieżowych w regionie. Zapewnia wsparcie i wiedzę ekspercką pracownikom Agencji Narodowych oraz Komisji Europejskiej. Rozwija międzynarodową współpracę młodzieżową z krajami partnerskimi na wschodzie. Wspiera organizacje w budowaniu kontaktów, partnerstw i wspólnych projektów.

Centrum Współpracy SALTO EECA organizuje:

Działania informacyjne, ułatwiające organizacjom z krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji dostęp do europejskich programów młodzieżowych oraz promujące współpracę z partnerami z innych krajów. Szczególną rolę odgrywa w tym regionalna sieć Centrów Informacyjnych.

Działania szkoleniowe, rozwijające kompetencje pracowników młodzieżowych i koordynatorów projektów w ramach edukacji pozaformalnej. W tym obszarze SALTO EECA odpowiedzialne jest również za horyzontalne wsparcie dla uczenia się online w obu europejskich programach edukacyjnych.

Działania rozwojowe, pozwalające zarówno pracownikom młodzieżowym jak i przedstawicielom instytucji odpowiedzialnych za europejskie programy młodzieżowe i politykę młodzieżową w nawiązywaniu kontaktów i współpracy oraz lepsze rozumienie realiów pracy młodzieżowej w innych krajach.

Działania wspierające narodowe agencje Europejskiego Korpusu Solidarności i Komisję Europejską poprzez akredytacje Znaku Jakości organizacji wolontariackich w regionie oraz szkolenia dla wolontariuszy.

Dowiedz się więcej o SALTO EECA: