Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO EECA)


Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA wraz z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu zajmuje się promocją edukacji pozaformalnej i programu Erasmus+ Młodzież w krajach Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) i w Rosji.

SALTO EECA pomaga też pracownikom młodzieżowym z krajów programu Erasmus+ oraz z państw Europy Wschodniej i Kaukazu w nawiązywaniu kontaktów oraz w tworzeniu i realizowaniu projektów. Działania Centrum są odpowiedzią na potrzeby narodowych agencji programu Erasmus+ w obszarze młodzieży.

W ramach projektu w październiku 2014 r. partnerzy zorganizowali w Tbilisi okrągły stół, w którym udział wzięli trenerzy i pracownicy młodzieżowi z krajów obu regionów, zajmujący się wykluczoną młodzieżą.

Na przełomie ostatnich lat musieliśmy sprostać wielu wyzwaniom. Największe z nich to stworzenie struktur partnerskich w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji. Kolejne wyzwanie stanowiło opracowanie naszej strategii działania przy uwzględnieniu różnorodności obyczajowej i politycznej krajów tych regionów.

SALTO EECA zajmuje się:

W 2014 r. działania Centrum SALTO EECA związane były głównie z wdrażaniem nowego programu Komisji Europejskiej Erasmus+ Młodzież. Obejmowały m.in. jego promocję oraz informowanie o możliwości znalezienia nowych partnerów przez organizacje z krajów programu i krajów Europy Wschodniej.

W ramach projektu w październiku 2014 r. partnerzy zorganizowali w Tbilisi okrągły stół, w którym udział wzięli trenerzy i pracownicy młodzieżowi z krajów obu regionów, zajmujący się wykluczoną młodzieżą. W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy omówili różne podejścia do kwestii wykluczenia w ich krajach, dyskutowali na temat wyzwań stojących przed pracownikami młodzieżowymi, opowiadali o sposobach finansowania projektów oraz pozyskiwania lokalnych, państwowych i zagranicznych sponsorów. Okrągły stół był jednym z elementów badania pilotażowego, którego celem było sprawdzenie założeń projektu oraz narzędzi, które mają być wykorzystane w badaniu głównym, które zostanie przeprowadzone na przełomie 2015 i 2016 r.

Ważnym zadaniem Centrum SALTO EECA jest rozwój Wolontariatu Europejskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji. W 2014 r. już po raz trzeci zorganizowane zostały narodowe spotkania koordynatorów EVS. Po raz kolejny przygotowaliśmy także szkolenie dla mentorów z krajów obu regionów, tym razem w nowej formule More than a friend. Kolejnym sposobem podnoszenia jakości projektów EVS w regionie są akredytacje organizacji przeprowadzane przez SALTO EECA we współpracy z zespołem akredytorów. Otwarcie nowego programu pokryło się z wygaśnięciem akredytacji EVS wielu organizacjom w krajach regionu, jak również ze wzrostem zainteresowania Wolontariatem Europejskim wśród nowych podmiotów. W 2014 SALTO EECA przyznało prawo do goszczenia lub/i wysyłania wolontariuszy niemal stu organizacjom – zarówno „starym”, jak i nowym.

Od 2011 r. SALTO EECA przeprowadza szkolenia dla wolontariuszy goszczonych w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji. W 2014 r. – wraz ze swoim zespołem trenerów EVS – SALTO EECA przeszkoliło ponad 500 wolontariuszy EVS na 14 szkoleniach po przyjeździe (on-arrival trainings) i 11 spotkaniach ewaluacji środkowej (mid-term meetings). Spośród wielu projektów zrealizowanych w zeszłym roku kilka z nich, ze względu na swoją unikatową metodologię lub tematykę, zasługuje na szczególną uwagę.

Liczba organizacji z krajów EECA, które otrzymały akredytacje EVS w latach 2010-2014

Dowiedz się więcej o programie SALTO EECA: