Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • FRSE

wrc

24.04.2023 r. 9:00 do 26.04.2023 r. 17:00

Europejskie Forum Młodych Liderów 2023

Opis wydarzenia:

Wydarzenie jest adresowane do młodych liderów: młodzieży, studentów, aktywistów, którym nie jest obce uczestnictwo w życiu publicznym, zaangażowanie i działanie na rzecz europejskiej przestrzeni publicznej.

Podczas wydarzenia spróbujemy się dowiedzieć tego, co zachęca młodych do działania, a co wręcz przeciwnie? W co młodzi chcą być zaangażowani, a gdzie ich brakuje z perspektywy starszego pokolenia?

Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Polski do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji na tematy ważne dla młodych ludzi w całej Europie.

W ramach Forum młodzi uczestnicy mogą spotkać się z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie, kongresowi goście zaś są zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów.

Tematami przewodnimi Forum będą:

  • Edukacja dla przyszłości (Nauka i Rozwój).
  • Zawody przyszłości.
  • Zaangażowanie społeczne.

Komisja Europejska ogłosiła rok 2023 „Europejskim Rokiem Umiejętności”. W tym samym czasie w Polsce we wrześniu odbędzie się EuroSkills 2023 Gdańsk – największe wydarzenie w Europie związane z doskonaleniem kompetencji zawodowych. Chcąc wpisać się w szeroko zakrojone unijne działania, w programie Europejskiego Forum Młodych Liderów zaprezentujemy inicjatywę EuroSkills 2023 Gdańsk, a także najlepsze rozwiązania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz współpracy między szkolnictwem branżowym a biznesem i samorządem. Położymy także nacisk na rozwój kompetencji zawodowych i miękkich.

Chcemy pokazać młodym aktywnym liderom, że udział w projektach wolontariatu i zaangażowanie się w inicjatywy społeczne przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie oraz sprzyjają podjęciu pracy w Polsce lub za granicą. Pragniemy jeszcze raz powiedzieć, że Europa to też młodzi, a udział w programie Erasmus+ jest ich kluczem do kariery.

Organizatorami Europejskiego Forum Młodych Liderów są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

O wydarzeniu

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    Katowice

  • Kiedy?

    24.04.2023 r. 9:00 do 26.04.2023 r. 17:00

24.04.2023 r. 9:00 do 26.04.2023 r. 17:00