Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
 • Erasmus+

wrc

26.01.2022 r. 11:00 do 26.01.2022 r. 15:00

Webinarium Erasmus+ Edukacja dorosłych – Akcja 1

Opis wydarzenia:

Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2022 r. w formie zdalnej/online (na platformie ClickMeeting) w godzinach 11:00-15:00. Uczestnicy będą mieli okazję poznać możliwości dofinansowania wyjazdów kadry i słuchaczy z obszaru niezawodowej i nieformalnej edukacji osób dorosłych. W ramach projektów w tej akcji (tzw. projektów mobilności) już nie tylko kadra, ale także dorosłe osoby uczące się w organizacji wysyłającej z grup wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego mogą wyjeżdżać w celach edukacyjnych. Komisja Europejska znacznie zwiększyła budżet na tę akcję w roku 2022. Każdy dobry projekt będzie mógł być dofinansowany, a szanse na to są największe w historii!

Główne cele i punkty spotkania to:

 • przedstawienie struktury programu Erasmus+;
 • omówienie specyfiki sektora Edukacji dorosłych;
 • wyjaśnienie technicznych zasad wnioskowania;
 • przedstawienie merytorycznych i finansowych zasad Akcji 1;
 • zaprezentowanie przykładowych projektów;
 • pytania i odpowiedzi.

Rejestracja

Zachęcamy także do przeczytania krótkiej charakterystyki Akcji 1 na naszych stronach internetowych: https://erasmusplus.org.pl/sektory/edukacja-doroslych/akcja-1-mobilnosc-edukacyjna oraz Finansowanie projektów | FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI (frse.org.pl).

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje:

 • Gdzie?

  online

 • Kiedy?

  26.01.2022 r. 11:00 do 26.01.2022 r. 15:00

26.01.2022 r. 11:00 do 26.01.2022 r. 15:00