Rada Naukowa Wydawnictwa FRSE

treść strony

Członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa FRSE

 • dr hab. Paweł Poszytek

  Dyrektor Generalny FRSE
  Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

 • dr hab., prof. UMK Dominik Antonowicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • dr hab., prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak

  Szkoła Główna Handlowa

 • dr hab., prof. em. SGH Ewa Chmielecka

  Szkoła Główna Handlowa

 • prof. dr hab. Piotr Kostyło

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • prof. dr hab., dr h.c. multi Stefan Kwiatkowski

  Akademia Pedagogiki Specjalnej

 • Rafał Lew-Starowicz

  Fundacja edTech Poland

 • prof. dr hab. Dariusz Rott

  Uniwersytet Śląski

 • dr Michał Sitek

  Instytut Badań Edukacyjnych

 • prof. dr hab. Krzysztof Szmidt

  Uniwersytet Łódzki

 • dr hab., prof. UW Urszula Sztanderska

  Uniwersytet Warszawski

 • dr Edward Torończak

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 • dr hab., prof. DSW Agnieszka Wilczyńska

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

 • dr Ewa Wiśniewska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej

 • dr hab. Barbara Worek

  Uniwersytet Jagielloński