treść strony

Wyniki tegorocznej edycji zostaną ogłoszone do 30 września 2022 r.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

W 2021 r. Kapituła Konkursu Monografie wyróżniła następujące prace:

- „Szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych na przykładzie studiów podyplomowych”

- „Doświadczenie pobytu w Polsce w narracjach zagranicznych studentów”

„Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce”

Autorkom i Autorom serdecznie gratulujemy!