treść strony

Zgodnie z pkt. 7 Obwieszczenia o Konkursie na najlepsze monografie naukowe poświęcone edukacji publikujemy wyniki edycji ogłoszonej w 2023 roku.

Kapituła Konkursu Monografie FRSE w składzie:

dr hab., prof. UMK Dominik Antonowicz
dr hab., prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak
dr hab., prof. em. SGH Ewa Chmielecka 
prof. dr hab. Piotr Kostyło 
prof. dr hab., dr h.c. multi Stefan Kwiatkowski
Rafał Lew-Starowicz
prof. dr hab. Dariusz Rott
dr Michał Sitek
dr hab., prof. UW Urszula Sztanderska
dr Ewa Wiśniewska
dr hab., prof. UJ Barbara Worek

najwyżej oceniła pracę zatytułowaną:

Problem zmiany przepisu roli nauczycieli języka obcego. Kontekst ponowoczesny”

i skierowała ją do etapu recenzji.

Serdecznie gratulujemy!