treść strony

Zgodnie z pkt. 7 Obwieszczenia o Konkursie na najlepsze monografie naukowe poświęcone edukacji publikujemy wyniki edycji ogłoszonej w 2022 roku.

Kapituła Konkursu Monografie FRSE w składzie:

dr hab., prof. UMK Dominik Antonowicz
dr hab., prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak
dr hab., prof. em. SGH Ewa Chmielecka
prof. dr hab. Piotr Kostyło
prof. dr hab., dr h.c. multi Stefan Kwiatkowski
Rafał Lew-Starowicz
dr Paweł Poszytek
prof. dr hab. Dariusz Rott
dr Michał Sitek
dr hab., prof. UW Urszula Sztanderska
dr Edward Torończak
dr Ewa Wiśniewska
dr hab., prof. UJ Barbara Worek

po zapoznaniu się ze zgłoszonymi publikacjami, najwyżej oceniła prace zatytułowane:

Obcy w szkole? Dzieci wielojęzyczne w polskiej szkole oczami nauczycieli”
„Luka płciowa w edukacji. Jak społeczeństwo, ekonomia i kultura wpływają na wybory edukacyjne kobiet i mężczyzn”

i skierowała je do etapu recenzji. Więcej informacji podamy po jego zakończeniu.

Autorkom i Autorom serdecznie gratulujemy!

Naukowców i badaczy zajmujących się sprawami edukacji zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, która zostanie ogłoszona w pierwszym kwartale 2023 roku.