treść strony

13 mln na wsparcie edukacyjne dla uchodźców

Jak systemowo pomagać uchodźcom z Ukrainy? Pomysł został wypracowany przez zespół projektu „Szansa” w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Instytucie Badań Edukacyjnych. W ramach projektu uruchomionych zostanie dodatkowo 13 mln złotych na wsparcie uchodźców.

  • fot. MFiPR

  • fot. MFiPR

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, oraz dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), podpisali aneks, który reguluje zasady realizacji projektu i umożliwia jego implementację.

„Projekt wpisał się w obecną sytuację wojny w Ukrainie, ponieważ będzie wspierał także uchodźców. Jesteśmy przygotowani na uruchomienie naboru grantobiorców i na wdrożenie wypracowanego modelu dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju po 24 lutego” – powiedział dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE.

Instytucjami uprawnionymi do ubiegania się o granty będą m.in. organizacje, których głównym celem działalności nie jest osiągnięcie zysku, biblioteki, domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Instytucje te powinny wykazać się doświadczeniem w pracy z cudzoziemcami.

Zadaniem wyłonionych organizacji będzie wdrożenie modelu wsparcia osób dorosłych (powyżej 18. roku życia), korzystających w Polsce z ochrony czasowej.

Tematyka zajęć powinna uwzględniać najważniejsze potrzeby tych obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju. Będzie ona dotyczyła m.in.:

  • korzystania z usług polskiej ochrony zdrowia, urzędów pracy, przedszkoli i szkół;
  • wsparcia w nauce języka polskiego.

Obok zajęć edukacyjnych ważnym elementem wsparcia może być również skorzystanie z usług asystenta międzykulturowego, tłumacza czy porady prawnej.

Więcej o projekcie „Szansa” znajdziesz TUTAJ.