treść strony

20 lat ELL w Polsce – nowa publikacja w Czytelni FRSE

Publikacja zawiera wykaz wszystkich projektów nagrodzonych w ramach European Language Label w ciągu 20 lat istnienia tej inicjatywy w Polsce. Zapraszamy do lektury!

  • fot. Wydawnictwo FRSE

Publikacja dostępna jest w Czytelni FRSE: 20 lat European Language Label w Polsce.

Ze wstępu:

Wielojęzyczność jest jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej. Komisja Europejska, realizując politykę w dziedzinie edukacji i kultury, wspiera różnorodność językową. [...] Program Erasmus+ wsparł już ponad dziewiętnaście tysięcy projektów dotyczących nauczania i uczenia się języków, w ramach wszystkich akcji w zakresie edukacji, kształcenia i młodzieży. Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych ma na celu promowanie nowatorskich inicjatyw w tym zakresie oraz dalsze zachęcanie do ich podejmowania.
Marija Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Komisja Europejska

[...] Serdecznie gratuluję tegorocznym zwycięzcom! A także Narodowej Agencji Erasmus+, która od 20 lat wdraża European Language Label: jej dyrektorowi generalnemu dr. Pawłowi Poszytkowi wraz z krajowym Jury ELL pod przewodnictwem prof. Hanny Komorowskiej! Wasza praca tak bardzo inspiruje! Od momentu ustanowienia nagrody w Polsce otrzymało ją ponad 300 innowacyjnych projektów zrealizowanych przez szkoły, uczelnie, szkoły zawodowe, przedszkola, fundacje i inne instytucje wspierające edukację językową. Można się z nimi zapoznać na kolejnych stronach tej publikacji. Przyjemnej lektury!
Oana Felecan, specjalista ds. polityki, Zespół Programu Erasmus+ dla sektorów Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja dorosłych, Komisja Europejska

[...] Inicjatywa European Language Label od 20 lat odgrywa ważną rolę w edukacji językowej. Nagradza tych, którzy mają innowacyjne pomysły, wiedzę fachową, odwagę, którzy potrafią motywować, zarażać pasją i wytrwałością. Nagrodzone projekty pokazują, jak fantastycznych nauczycieli i edukatorów mamy w Polsce, oraz wytyczają nowe trendy w nauczaniu i uczeniu się języków w regionie, w kraju i w Europie. Tak kreatywnych laureatów w kolejnych 20 latach życzymy sobie jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, tak dobrych nauczycieli życzę młodzieży, dzieciom i dorosłym na wszystkich etapach ich przygody z językiem.
Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji