Monografie – konkurs na najlepsze prace naukowe poświęcone edukacji

treść strony

Do kogo skierowany jest konkurs?
Pracujesz naukowo lub zajmujesz się badaniem wybranego obszaru edukacji? Poszukujesz sposobu na upowszechnienie wyników swoich prac? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi „TAK”, to ten konkurs może być właśnie dla Ciebie.

Zapoznaj się z warunkami i przyślij do nas swoje zgłoszenie. Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu Monografie FRSE w 2021 r. znajdziesz w dokumentach:

Co jest nagrodą?
Cztery najwyżej ocenione prace zostaną zrecenzowane przez ekspertów, a następnie wydane nakładem Wydawnictwa FRSE w formie tradycyjnej i elektronicznej w językach polskim i angielskim.

Zwycięskie prace przetłumaczymy, a następnie wypromujemy online i podczas organizowanych przez nas wydarzeń. Dzięki temu o wynikach Twoich prac usłyszy szerokie grono odbiorców w Polsce i za granicą!

Ponadto laureaci konkursu mogą włączyć swoją monografię do dorobku naukowego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji znajduje się na liście Ministra Edukacji i Nauki, a publikacje w niej wydawane otrzymują 80 punktów.

Jak przygotować pracę konkursową?
Sposób przygotowania tekstu jest jednym z kryteriów podlegających ocenie na wstępnym etapie, dlatego prosimy kierować się wskazówkami opisanymi w Standardach technicznych. Przed wysłaniem zgłoszenia warto także zapoznać się z innymi informacjami opisującymi zasady współpracy autorsko-redaktorskiej przyjęte w Wydawnictwie FRSE:

Jeśli przygotowujesz pracę, ale nie uda Ci się ukończyć jej przed ogłoszeniem wyników konkursu, to możesz przysłać konspekt publikacji, a w Formularzu zgłoszenia określić termin nadesłania ukończonej pracy. Pamiętaj, że nie powinien on przekraczać 12 tygodni. Zgłoszenie ocenimy w trybie uzupełniającym po nadesłaniu pełnej wersji publikacji – o ile w ramach Konkursu nie wyłonimy czterech zwycięskich prac.

Co jeszcze powinno znaleźć się w zgłoszeniu?
Razem z tekstem prosimy przysłać wypełnione i podpisane skany dokumentów:

Jeśli jesteś Redaktorem naukowym i zgłaszasz pracę zbiorową, to wypełnij wszystkie trzy dokumenty. Poproś współautorów rozdziałów o dostarczenie skanów wypełnionych i podpisanych: Oświadczeń o oryginalności tekstu (tzn. swojej części pracy) i Obowiązku informacyjnego. Dzięki temu będziemy mogli rozpocząć ocenę zgłoszenia. Oryginały dokumentów zachowaj do chwili ogłoszenia wyników.


Wyślij swoje zgłoszenie e-mailem na: konkurs.monografie[at]frse.org.pl.
W tytule wiadomości prosimy dopisać
„Zgłoszenie do konkursu Monografie FRSE”.


Kiedy i jak zostaną ocenione prace konkursowe?
Prace będą przyjmowane na bieżąco. Wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzimy, czy spełnia ono warunki wstępne określone w regulaminie i odpowiemy, czy praca została zakwalifikowana do kolejnego etapu – oceny merytorycznej. Na jej podstawie sporządzimy listę rankingową i wyłonimy najwyżej ocenione prace.

Kryteria, które będą oceniane na etapach oceny wstępnej i merytorycznej, zostały opisane w dokumentach:

Kto oceni prace?
Oceny merytorycznej dokonają członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa FRSE wchodzący w skład Kapituły Konkursu. Współpracuje z nami grono wybitnych naukowców – specjalistów w obszarach obejmujących bardzo zróżnicowane aspekty edukacji. Zapraszamy do zapoznania się z ich sylwetkami:

Kiedy wysłać zgłoszenie?
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2021 r. Wyniki oceny prac zgłoszonych w pierwszym terminie zostaną ogłoszone do 30 września 2021 r. Jeśli pozytywne oceny otrzymają mniej niż cztery publikacje, to automatycznie uruchomimy drugą turę konkursu. Prace w drugiej turze będą przyjmowane do 15 listopada, a o jej wynikach poinformujemy pod koniec roku. Konkurs kończy się w chwili wyłonienia czterech zwycięskich prac.


Śledź na bieżąco nasze informacje
– o terminie zakończenia naboru poinformujemy
na stronie Wydawnictwa FRSE.


Jak będzie wyglądała dalsza współpraca?
Najwyżej ocenione prace w każdej z dwóch tur konkursu zostaną wysłane do recenzentów zewnętrznych. Pozytywne rekomendacje uruchamiają proces wydawniczy opisany w dokumentach:


Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, a w razie wątpliwości – zachęcamy do kontaktu:

Biuro Wydawnictwa
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa
e-mail: kkwiatosz[at]frse.org.pl
tel.: 509 009 336