treść strony

Akcja edukacyjna „Zamiast kwiatka niosę pomoc”

Zapraszamy nauczycieli z całej Polski do udziału w akcji edukacyjnej Polskiej Akcji Humanitarnej pt. „Zamiast kwiatka niosę pomoc”.

  • fot. Weronika Perłowska/PAH

Idea jest prosta - zachęć swoich uczniów i uczennice do działania i pokaż młodym ludziom, że można solidarnie pomagać innym!

Akcja została zainicjowana 6 lat temu, co roku biorą w niej udział setki szkół w Polsce. Dotychczas udało się nie tylko szerzej przybliżyć ideę pomocy humanitarnej, ale także m.in. odbudować szkołę w Pancha Kanya w Nepalu.

W tym roku celem jest pomoc Somalii. Mieszkańcy i mieszkanki tego afrykańskiego kraju od dłuższego czasu zmagają się z trudnymi warunkami bytowymi. Katastrofa klimatyczna te warunki jeszcze pogarsza. Długotrwałe susze i gwałtowne powodzie oraz wieloletni konflikt doprowadziły do problemów z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, takich jak woda, jedzenie lub schronienie.

Do akcji pomocy Somalii zapraszamy nauczycieli i szkoły wszystkich typów z całej Polski, ale także biblioteki lub domy kultury. Nie musisz namawiać całej szkoły – możesz zgłosić tylko swoją klasę/grupę. Akcja jest dobrowolna. Jeżeli jesteś rodzicem lub uczniem/uczennicą pamiętaj, aby uzyskać zgodę nauczyciela/ki. Dzięki zaangażowaniu wspólnie nauczycie się czym jest pomoc humanitarna. Razem zorganizujcie zbiórkę pieniężną, a zebraną kwotę przekażcie na działania PAH w Somalii. Możecie też zorganizować zbiórkę online na www.pomagamy.pl.

Więcej informacji o akcji i o tym, jak ją zrealizować w swojej instytucji można znaleźć na oficjalnej stronie PAH.

Poniżej przydatne linki do materiaów promocyjnych: