treść strony

Ambasadorzy Erasmusa

Prowadzą „życie w projekcie”. Na wymiany jeździli jako uczestnicy, teraz organizują własne – i kończąc jedną, już mają pomysł na kolejną. Kto lepiej niż oni promowałby program Erasmus+?

  • Europeersi podczas promowania swoich działań

    fot. Archiwum FRSE

Rozproszeni po krajach Europy wspierają działania narodowych agencji największego unijnego programu finansującego mobilność, wyjaśniając, jak rozpocząć drogę, po której sami kroczą. Mowa o Europeersach – ambasadorach Erasmusa+.

Prekursorami Sieci EuroPeers byli Niemcy. Od 2005 roku przeszkolili ok. 500 osób, które zrealizowały dotąd ponad 700 działań. Ideę wkrótce udało się zaszczepić w innych krajach Europy – Komisja Europejska stawia bowiem duży nacisk na community building. By zwiększyć zasięg Sieci i nadać jej jasną strukturę, narodowe agencje z różnych krajów – z estońską na czele – zawiązały partnerstwo strategiczne. Funkcję koordynatora pełni w nim Emily Keal.

Elementem tej międzynarodowej struktury jest polska Sieć EuroPeers. Obecnie liczy ona 15 osób i wciąż się rozwija – w 2021 roku, rozpocznie się nabór nowych członków. EuroPeers Polska zaprasza do kontaktu osoby, które mają doświadczenie w projektach programu Erasmus+ Młodzież i chcą promować tę inicjatywę. Mogą to być zarówno uczestnicy, liderzy, jak i organizatorzy projektów. Europeersom zależy, aby ich aktywność była widoczna, a „życie w projekcie” stało się młodzieżowym trendem.

Dlaczego warto się zaangażować? Członkowie Sieci są zapraszani na krajowe i międzynarodowe spotkania, seminaria i szkolenia. Ciekawe pomysły, wykorzystane metody czy proponowane przez Europeersów akcje są prezentowane przez pracowników polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na międzynarodowych spotkaniach oraz podczas różnego rodzaju wydarzeń.

Choć pandemia skutecznie pokrzyżowała wiele planów, członkowie Sieci mają możliwość stałego rozwoju dzięki treningom, o których są informowani na bieżąco. Międzynarodowa Sieć EuroPeers zaznaczyła swoją obecność podczas Erasmus Days, jej członkowie uczestniczyli też w Youth Virtual Event, zorganizowanym przez Sieć SALTO EECA.

O tym, co robią Europeersi i co skłania młodych ludzi do angażowania się w tego typu działania, opowiada Wiktoria Adamiec z Sieci EuroPeers Polska.

Jesteś doświadczoną uczestniczką projektów w ramach programu Erasmus+. Jakie korzyści z nich wynosisz?
W pierwszej wymianie brałam udział w wieku 15 lat, co miało duży wpływ na to, kim dziś jestem. A postrzegam siebie jako osobę tolerancyjną i otwartą. Dzięki wymianom pogłębiłam też znajomość angielskiego i zdobyłam wiele życiowych doświadczeń.

W jaki sposób zostałaś Europeersem?
Podczas jednej z wymian młodzieżowych rozmawiałam z pracownikami polskiej Narodowej Agencji i to od nich dowiedziałam się o Sieci EuroPeers. Nie zastanawiałam się długo nad zostaniem ambasadorką Erasmusa+, ponieważ uważam, że to świetny program.

Co chciałabyś osiągnąć, będąc w Sieci EuroPeers?
Zależy mi, by wypromować działalność EuroPeers Polska w internecie. Moim pomysłem jest założenie konta na Instagramie i nawiązanie w ten sposób współpracy z Europeersami z innych krajów, by razem umacniać ogólnoeuropejską sieć. Wszyscy mamy wspólny cel! W planach mam też organizację spotkań w szkołach średnich i projekt, który na razie chcę utrzymać w tajemnicy.

Sieć EuroPeers Polska zaprasza do kontaktu z EuroPeers Officers: Agnieszką Ucińską (aucinska@frse.org.pl) i Michałem Dereniem (mderen@frse.org.pl).