treść strony

Baza danych Youth Wiki zaktualizowana

  • fot. Shutterstock

Zapraszamy do odwiedzenia Youth Wiki - bazy danych Komisji Europejskiej, w której prezentowane są kompleksowe informacje dotyczące polityki młodzieżowej we wszystkich krajach UE, w tym Polski.

Wszystkie informacje dotyczące polskiej polityki młodzieżowej zostały właśnie zaktualizowane.Aktualizacja objęła 8 obszarów tematycznych: przegląd polityki dotyczącej młodzieży, wolontariat, zatrudnienie i przedsiębiorczość, włączanie społeczne, uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, edukacja i szkolenia, zdrowie, kultura i kreatywność i młodzież i świat.