treść strony

BCU: pierwsze umowy podpisane

4 lipca 2023 r. podpisy na pierwszych dokumentach dotyczących Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) złożyli przedstawiciele beneficjentów oraz Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – operatora projektu. W uroczystości uczestniczyli minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz sekretarz stanu w MEiN Marzena Machałek.

 • fot. Shutterstock

Podczas uroczystości podpisania umów szef MEiN podkreślał, że BCU to zupełnie nowy projekt w polskim systemie edukacji łączący szkoły, uczelnie, organy prowadzące i poszczególne branże.

– Branżowe Centra Umiejętności zmienią oblicze polskie kształcenia branżowego na lepsze – wskazywała z kolei wiceminister Marzena Machałek. Przypominała, że jest kolejny etap wdrażanej od kilku lat reformy kształcenia zawodowego. Podkreśliła również, że oferta BCU jest skierowana do uczniów, nauczycieli, osób dorosłych, które chcą się przekwalifikować, a placówki te będą wiodącymi w regionie, a nawet w całym kraju ośrodkami w danej branży. – Te ośrodki będą pokazywały kierunki rozwoju danej branży – podsumowała. 

Więcej informacji

Pierwsze podpisane umowy

Podpisane umowy objęły następujące dziedziny:

 • florystyka – Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol sp. z o.o. – 10 mln zł;
 • obuwnictwo – powiat wadowicki – 10 mln zł;
 • energetyka odnawialna (słoneczna) – powiat żywiecki – prawie 11,7 mln zł;
 • elektronika – powiat jarosławski – 13 mln zł;
 • mechatronika – gmina Wałbrzych – 16 mln zł;
 • piekarstwo – miasto Poznań – prawie 12 mln zł;
 • przemysł ceramiczny – powiat opoczyński – 12 mln zł;
 • przemysł lotniczy – powiat mielecki – ponad 15,5 mln zł;
 • mechanizacja rolnictwa – powiat kaliski – prawie 13 mln zł;
 • eksploatacja portów i terminali lotniczych – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – 12 mln zł;
 • elektryka – miasto Siedlce – 13 mln zł;
 • realizacja nagrań i nagłośnień – województwo łódzkie – prawie 11 mln zł;
 • geodezja – powiat zamojski – 10 mln zł;
 • górnictwo – Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, KGHM – prawie 11 mln zł.

Pierwsza umowa została podpisana z PKP Intercity.

 

Reforma kształcenia zawodowego

Konkurs na utworzenie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności realizowany jest od września 2022 r. i wiąże się z ogromną inwestycją w kształceniu zawodowym za ponad 1,4 mld zł. Do współpracy w tworzeniu BCU zaproszonych jest ponad 100 branż: organizacji branżowych, izb gospodarczych, stowarzyszeń, zawodowych spółek skarbu państwa oraz przedsiębiorstw państwowych.

Będą to zaawansowane technologicznie i ukierunkowane branżowo placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w zakresie jednej z dziedzin zawodowych ujętych w danej branży. Powstaną przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki. Dodatkowymi partnerami projektów mogą być uczelnie, instytuty badawcze lub przedsiębiorstwa właściwe dla dziedzin, których dotyczy projekt.

BCU będą prowadziły 4 rodzaje działalności:

 1. Edukacyjno-szkoleniową, m.in. w postaci:
  • branżowych szkoleń zawodowych dla uczniów i studentów, firmowanych i certyfikowanych przez branżę, dotyczących najbardziej aktualnych rozwiązań w danej dziedzinie;
  • przygotowania nowych kwalifikacji sektorowych dla osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji lub przekwalifikowaniem się;
  • kursów przygotowujących do uzyskania kwalifikacji sektorowej;
  • egzaminów zawodowych i egzaminów prowadzących do potwierdzenia kwalifikacji sektorowych;
  • szkoleń branżowych dla nauczycieli zawodu.
 2. Wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami.
 3. Innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową.
 4. Wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Wśród 120 dziedzin, w których mogą powstać centra, znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

Więcej o BCU

Trzy konkursy na utworzenie BCU

I nabór wniosków trwał od 15 października do 16 grudnia 2022 r. Wpłynęło 90 poprawnych technicznie wniosków, z czego 75 trafiło do oceny merytorycznej. Ostatecznie do dofinansowania wyłoniono 63 wnioski. Wartość dofinansowania to ponad 700 mln zł.

II nabór trwał od 3 lutego do 3 kwietnia 2023 r. i obejmował 65 dziedzin. Wpłynęły 42 wnioski, z których 30 trafiło do oceny merytorycznej. Ostatecznie do dofinansowania wyłoniono 26 wniosków. Wartość dofinansowania to ponad 314 mln zł.

III nabór został ogłoszony 7 lipca.

Konkurs jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ale obecnie jest prefinansowany ze środków krajowych pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju.